MSA - Analýza měřícího systému

V dnešní době je obecně téměř každý výrobní proces závislý na naměřených datech, která jsou dále vyhodnocována statistickými metodami. Intepretace správných závěrů z vyhodnocených dat napomáhá k porozumění a následnému zlepšování procesů. Vzniklé porovnání ukazuje, jestli je proces statisticky zvládnutý nebo ne. Tedy je nebo není potřeba provádět seřízení či jiné činnosti. Naměřená data a jejich vyhodnocování dále mohou pomoci stanovit, zda existuje určitý vztah mezi dvěma či více proměnnými vyskytujícími se v procesu měření. Může se proto z jednoho naměřeného souboru dat získat více informací, než se na první pohled zdá, např. zamezit zbytečné výrobě neshodných kusů, zkvalitnit nabízené produkty, získat lepší postavení na trhu.

>>Kontaktujte nás, máte-li zájem o informativní školení <<

CÍL:

 • Zhodnocení kvality měřených dat a statistických vlastností systému měření
 • Identifikace variabilit procesu měření a jejich zdroje
 • Sestavení správných postupů pro analýzu systému měření
 • Jasné stanovení závislostí mezi jednotlivými zákonitostmi systému a jejich rozbor
 • Správná interpretace získaných informací pro efektivní zhodnocení systému, návrhy pro jeho zdokonalení, či zlepšení poměru mezi hodnotou udávající zmetkovitost procesu a mezi splněním požadavků zákazníka

DOBA REALIZACE/TERMÍN

Doba realizace závisí na rozsahu projektu, znalostech zaměstnanců klienta a představách. Běžně je realizace, včetně školení, v rozsahu cca 2-5 dní.

POPIS PRODUKTU

Na základě rozhovoru s vedoucími pracovníky kvality, metrologie a technologie, prostudování datových záznamů z výroby s ohledem na zmetkovitost a požadavky zákazníka, dochází k identifikaci stavu kvality systému měření ve společnosti. Poradce identifikuje úroveň znalostí v ohledu k tomuto tématu a dopomůže k porozumění a nastavení používání této statistické metody pro zhodnocení systému měření (s ohledem na používaném SW - Excel, Minitab…).

 • Analýza stávajícího stavu ve společnosti
 • Identifikace zdrojů neshod s ohledem na měření
 • Proškolení pracovníků zodpovědných za systémy měření
 • Stanovení zásad pro správný sběr hodnot, pro správnou interpretaci kvality dat
 • Podle statistických vlastností systému měření se určí nejvýhodnější metoda k samotné analýze
 • Optimalizace měřícího systému na základě zjištěných závislostí

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Interpretace správných závěrů z vyhodnocování dat napomůže k porozumění
   a následnému zlepšení měřícího systému a posléze i výrobních procesů
 • Díky ověřenému systému měření se zvýší povědomí o zákonitostech ke snížení zmetkovitosti
 • Konkretizace vzniklých variabilit v systému ovlivňujících výsledná naměřená data, popř. jejich odstranění
 • Jasné a přehledné numerické či grafické znázornění stavu systému měření
 • Důkaz pro interního či externího zákazníka o stavu našeho měřícího systému
 • Jistota, že měřící systém produkuje jen přesná data o výrobním procesu
 • Využití mnohaletých znalostí dynamické poradenské společnosti MBK Consulting
 • Nezávislý pohled poradce z týmu profesionálů se zkušenostmi v oboru

KALKULACE

Rádi Vám vytvoříme nabídku přímo na míru. Prosím, kontaktujte nás.