SPC - Statistical Process Control

Statistical Process Control – Statistická analýza procesů je jedna z nejpoužívanějších metod, která se používá ve výrobních podnicích k analýze dat. Z historického hlediska jde o posun od detekčního zkoumání statistických hodnot k hodnocení prevenčnímu. Jde o schopnost předem zareagovat na vyvíjení změn výrobního procesu, zamezit případným negativním dopadům neshod a zlepšovat proces jako takový k upevnění nebo vylepšení postavení společnosti na trhu v souvislosti k finančním nákladům a ke spokojenosti zákazníka. Díky této statistické metodě jsme schopni zabezpečit kvalitu výrobků tak, aby odpovídala předepsaným požadavkům, aby byla způsobilým a stabilním procesem, díky kterému nejsou vytvořeny zbytečné náklady na nekvalitu (snížené náklady na nekvalitu=spokojená společnost) a naopak dochází k neustálému zlepšování kvality.

CÍL:

 • Zhodnocení výrobního procesu ze statistického hlediska

 • Zabezpečení stabilního a způsobilého procesu výroby

 • Plnit požadavky zákazníků v souvislosti s náklady na výrobu produktů

 • Predikční zamezení výroby neshodných výrobků

 • Porozumění procesu výroby a zamezení speciálním příčinám, které mohou způsobovat zbytečné náklady na nekvalitu

 

DOBA REALIZACE/TERMÍN

Doba realizace závisí na rozsahu projektu, znalostech zaměstnanců klienta a představách. Běžně je realizace, včetně školení, v rozsahu cca 2-5 dní.

POPIS PRODUKTU

Na základě rozhovoru s vedoucími pracovníky kvality, výroby a procesního inženýrství, prostudování datových záznamů z výroby s ohledem na zmetkovitost a schopnost plnit požadavky zákazníka, se určí možnosti ke zlepšení stability a způsobilosti procesu výroby. Poradce identifikuje úroveň znalostí o SPC, dopomůže k porozumění a nastavení používání této statistické metody pro monitorování, sledování, kontrolu a řízení výrobních procesů, jako jeho primární nástroj pro neustálé zlepšování kvality.

 • Analýza výrobních záznamů ve spojitosti k požadavkům zákazníka

 • Analýza výrobního procesu z pohledu jeho statické způsobilosti

 • Identifikace speciálních příčin výroby neshodných produktů díky regulačním diagramům (a dalším nástrojům kvality)

 • Stanovení indexu způsobilosti procesu jako součást dokumentace, která je požadována zákazníkem

 • Eliminace ztrát ve výrobě, snížení zmetkovitosti, snížení nákladů na nekvalitu

 • Nastavení neustálého zlepšování kvality díky využívání statických metod

 • Proškolení zodpovědných pracovníků z kvality, popř. monitoringu kvality

 

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Přehled o nástrojích SPC analýzy ke zlepšování výrobního procesu

 • Využití statistických metod k definování problému, jeho analýze a možné nápravě

 • Porozumění pojmům statická stabilita a statistická způsobilost procesu

 • Predikce a předcházení nákladům na neshodný výrobek

 • Statistické nástroje pro neustálé zlepšování kvality

 • Stanovení indexu způsobilosti jako součást dokumentace

 • Díky používání SPC lze s jistotou přepokládat zlepšení reputace vůči dalšímu zákazníkovi

 • Nezávislý pohled poradce z týmu profesionálů se zkušenostmi v oboru

 

KALKULACE

Rádi Vám vytvoříme nabídku přímo na míru. Prosím, kontaktujte nás.