BCP / BCM - Business Continuity Plan / Management ------------- Účast i ONLINE!

Informace o školení:

BCM - Business Continuity Management podle ISO 22301:2020 je kurz o plánování, nastavení a neustálém přezkoumávání všech nezbytných kroků, které musí nastat, ocitne-li se Vaše firma v nečekané, ohrožující situaci nebo krizi.
BCP - Business Continuity Plan je pak dokument, který v takové krizi hojně využijete a popisuje rychlou a efektivní reakci.

Pro koho je toto školení určené?

Projektovým manažerům i manažerům kvality dle ISO 9001, majitelům i ředitelům firem, IT manažerům a pracovníkům zabývajících se procesy ve firmách. Taktéž je vhodná pro interní auditory či vrcholové manažery a vedoucí Compliance Risk Manažerům.

Co mi toto školení přinese?

Svět už nikdy nebude jako dřív, a je třeba v budoucnu umět rychle reagovat na jakýkoliv vnitřní, či vnější incident nebo hrozbu. Ať už se jedná o zmírnění závislosti na externích zdrojích, nebo záchranu a obnovu dat na poli IT, či „jen“ uspokojit zákazníkův požadavek při poskytování IT služeb, Automotive dodávek nebo na základě legislativních požadavků.

Naučíte se hledat a pojmenovat všechny rizika a hrozby jak vnitřní, tak externího původu, analyzovat je, hodnotit, prioritizaci a nastavit jasné plány pro reakce i pro postupný návrat k normálu až situace přejde. Osvojíte si základy a zásady řízení podniku v krizovém stavu či stavu nouze a s tím spojenou efektivní komunikaci. Vyzkoušíte si, jak udělat efektivní krizové plány a jak provádět jejich přezkoumání i hodnocení a zlepšování, a co vše je potřeba brát v úvahu pro opravdu fungující Business Continuity Planning. Zahrneme i blok zaměřující se na integraci s ostatními systémovými normami, jako ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 27001 a ISO 20 000 či jak správně uchopit Risk Management dle ISO 31000 a ISO 31010.

Co je náplní školení?

Business Continuity Management System (BCMS) dle ISO 22301:2020

 • Business Continuity Management Systém (BCMS)

  • ICO je BCMS  a proč je důležité jej mít
   • Jaká je jeho vazby s ostatními ISO normami
   • SWOT aneb kontext organizace jinak
   • Vnitřní a vnější podniková rizika, okolí podniku
    • Rizika osobní, sociální a společenské (dostupnost pracovníků, kvalifikace, motivace, benefity a trendy, atraktivita)
    • Rizika ekonomické (platby, splatnosti, pokuty, náklady, zisk a cash flow)
    • Rizika řízení (majitelé, management, a vedení a jeho kvalita)
    • Podniková kultura
    • Kritická infrastruktura v podniku
   • Odpovědnosti, pravomoci a zdroje
    • Personální procesy
    • Finanční a personální zdroje
    • Zdroje pro zajištění kontinuity podnikání a havarijních a akutních prostředků
   • Politika, Cíle
   • Procesy a dokumentace
    • Řízení dokumentů
    • Popis procesů pro běžný provoz
    • Popis procesů pro provoz v krizové situaci
    • Procesy pro reakce, plány a další dokumentace BCM
  • Analytická část
   • Analýza dopadů na podnik (Business Impact Analyzing)
    • Krizový tým, spolupráce s odborníky
    • Havárie a katastrofy
    • Postup tvorby krizového scénáře
    • Kdy začíná v podniku krize a spouštěcí mechanismy
    • Výzva pro podniky, varovné signály, spolupráce při řešení uvnitř i mimo organizaci
    • Zahájení krizového řízení
   • Analýza a hodnocení hrozeb a rizik (Risk Assessment)
   • „Best practice“ Risk management a metody hodnocení rizik dle ISO 31000 a ISO 31010
    • Volba správných kritérií hodnocení
    • Syndrom pocitu falešného bezpečí
    • Syndrom vyděšení a paniky
  • Strategie BCM a návrh řešení
   • Identifikace a výběr strategie
    • Možnosti řešení krize
    • Strategie turnaround
   • Zdroje a jejich zajištění
   • Implementace vybraného řešení
  • Procesy BCM, plány a dokumenty
   • Struktura reakce – odezvy
   • Varování a komunikace
    • co je varování
    • Jak a kdy a co a kdo a komu komunikuje a sděluje a reportuje
    • Co kdo kde a kdy zařizuje
    • Komunikace směrem k médiím
   • Plány kontinuity podnikání, krizový plán
    • Plány a organizace pro samotnou krizovou situaci
    • Změny pracovních zařazení
    • Změny míst výkonu práce, dovolené, homeoofice
    • Pravomoci a odpovědnosti v době krize
    • Využívání zdrojů-dostupných v daný moment
   • Tréninkové a školící materiály
  • Obnova
   • Tvorba „pokrizových“ plánů
   • Spouštění strojů, recovery IT, obnova zdrojů
   • Postupy a procesy pro návrat do normálu
   • Dopady na lidský potenciál, komunikace a wellbeing
  • Nácvik a testování plánů
   • Plány nácviků, učení se z krizí
   • Řízený nácvik reálné situace
   • Záznamy a hodnocení efektivity nácviku
   • Zhroucení kontrolního systému
  • Udržování a aktualizace
   • Dodržování standardů a ověřování plánování změn a možností
   • Revize a kontroly funkčnosti zařízení
   • Aktualizace dokumentů po změně či zásahu
    • Symptomy a indikátory změn
  • Hodnocení výkonnosti systému
   • Interní audity
   • Přezkoumání
  • Zlepšování

Výkladová metoda je prokládána příklady z řešení různých situací firem ze světa a také z manažerské praxe lektora. Trénink je vysoce interaktivní a vychází z praktických potřeb účastníků, jsou používány Case Study i různé formy workshopů a praktických názorných ukázek.  Po prezentaci následuje rozbor se zpětnou vazbou od účastníků a lektora, diskuse a práce v malých skupinách.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA – školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO – MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
04.02.2021 - 05.02.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
6.999 ,- + DPH 21%
Akce 1+1
15.04.2021 - 16.04.2021
09:00 - 15:00
Brno
6.999 ,- + DPH 21%
17.05.2021 - 18.05.2021
09:00 - 15:00
Praha
6.999 ,- + DPH 21%
07.06.2021 - 08.06.2021
09:00 - 15:00
Brno
6.999 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
AKCE 1+1 6.999,- 6.999,- 13.998,- na poptávku
Standardní 6.999,- 13.298,- 18.897,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Dr. Ing. Vít Buchta

Dr. Ing. Vít Buchta

Vystudoval pedagogickou fakultu MU v Brně, kde mu byl udělen doktorát z pedagogiky, a dále podnikatelskou fakultu VUT v Brně, obor finance podniku a obchodu.
Má více než desetiletou lektorskou a interim… Více

 Petra Císařová DiS.

Petra Císařová DiS.

Vystudovala Vyšší odbornou školu Ekonomika a management podniku, se zaměřením na Řízení a zabezpečování jakosti. Ukončením studia získala nejen velice cenné… Více