EFEKTIVNÍ AUDIT Z HLEDISKA MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Pro manažery a specialisty, interní auditory i auditory dodavatelů či certifikační auditory, kteří chtějí zefektivnit svou auditorskou práci. Pro všechny, kdo chtějí nahlédnout do skrytých úrovní komunikace a prozkoumat neobvyklé spojitosti. Pro ty, co chtějí umět pozitivně ovlivňovat průběh a výsledek auditu díky vzájemnému pochopení.

Co mi toto školení přinese?

V první části kurzu se interní auditoři a všichni účastníci dozví, jak kultura určuje naše jednání a postoje. Poznáte souvislosti mezi kulturou národní a organizační. Budete umět lépe předjímat chování a potřeby svého komunikačního partnera.

V druhé části kurzu se naučíte využívat energii silných stránek pro seberozvoj i pro efektivní komunikaci.

Celý kurz je vystavěn na společné diskusi. Každé téma je propojováno s praxí účastníků. Na modelových situacích si účastníci trénují uplatnění předávaných informací.

Co je náplní školení?

  • Hodnoty – odlišnost mezi individuálními, národními a organizačními
  • Tendence ke způsobu myšlení určených národní kulturou a jejich projevy v pracovní praxi
  • Specifika organizačních kultur
  • Využívání silných stránek při dosahování osobních, pracovních a komunikačních cílů

Jak hodnoty jednotlivců a organizace ovlivňují průběh a výsledek auditu.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
04.11.2021
09:00 - 15:00
Praha
5.000 ,- + DPH 21%
Obsazeno
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 5.000,- 9.500,- 13.500,- na poptávku
Lektoři kurzu:
 Hana Salačová

Hana Salačová

Více