Elektronické obchodování v praxi

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Manažerům, obchodníkům, ředitelům, jednatelům a společníkům firem, obchodním zástupcům, provozovatelům e-shopu, spotřebitelům a všem dalším, kteří se potřebují orientovat v elektronickém obchodování.

Co mi toto školení přinese?

Mladým a přitom bouřlivě se rozvíjejícím oborem obchodu je elektronické obchodování, kterému se jinak u nás často říká e-commerce či e-business. Právní obsah elektronického podnikání však doposud není přesně a jasně vymezen jedním zákonem. Je upraven větším množstvím předpisů, a proto může pro obchodníky skýtat krom velkých výzev i právní úskalí a zneužívání ze strany problémového zákazníka. Na školení Vám srozumitelně vysvětlíme, jaké zákony a předpisy neopomenout při elektronickém obchodování se zbožím a službami a jak využívat všechny Vaše právní možnosti. Provedeme Vás všemi souvisejícími kroky od reklamy, přes uzavření smlouvy, její plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb tak, aby bylo dosaženo Vámi požadovaného cíle. Ve Vaší obchodní praxi se tak poté vyhnete všem hlavním nástrahám vedoucím k neplatnosti smlouvy nebo k omylům. Naučíme Vás, jak se nestát loutkou v rukou vychytralých „zákazníků“, ale přitom neporušit nic z pravidel ochrany spotřebitele a nemít tak problémy s Českou obchodní inspekcí. Vysvětlíme, jak se vyhnout veřejnoprávnímu postihu, odpovědnosti za škodu nebo neplatnosti smlouvy. Budete také provedeni nejčastěji používanými smluvními typy používanými při elektronickém obchodování - smlouvou kupní, smlouvou o dílo, případně jinými, v zákoně neuvedenými, tj. nepojmenovanými smlouvami. Součástí školení budou praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura (tj. rozhodnutí vyšších soudů, která zaplňují mezery v zákoně) a možnost dotázat se školitele na problémy z Vaší vlastní obchodní praxe.

Co je náplní školení?

  • spotřebitelské a distanční smlouvy,
  • kontraktační proces, všechny fáze uzavírání smlouvy při elektronickém obchodu, návrh a jeho přijetí,
  • vady zboží a reklamace, - dodání zboží,
  • zákon o některých službách informační společnosti,
  • zákon o elektronickém podpisu, - zákon o ochraně spotřebitele,
  • internetové aukce,
  • užívané smluvní typy,
  • základy práva duševního vlastnictví, průmyslová práva, ochranné známky, autorský zákon a licenční smlouvy,
  • klíčová rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu pro právní vztahy ve shora uvedených oblastech.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
14.10.2019
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.000,- 7.600,- 10.800,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právn… Více