Environmentální právo a životní prostředí

Informace o školení:

Poslechněte si!

Podcast co se na tomto kurzu dozvíte? To vám řekne přímo lektor Mgr. Tomáš Fabík - advokát.

Co mi toto školení přinese?

Získáte základní orientaci v právních předpisech v oblasti ochrany životního prostředí. Získáte přehled o správních procesech ve vztahu k předpisům regulujícím ochranu životního prostředí, o sankcích, opravných prostředcích u správního trestání a postupech směřujících k ochraně před nečinností správního orgánu. Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

 • základní přehled právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
 • nároky na plnění relevantních právních požadavků
 • prostředky ochrany životního prostředí
 • správní řád a ochrana životního prostředí
 • správní orgány a jejich příslušnost
 • úřední osoby a posuzování podjatosti
 • doručování písemností, včetně datových schránek
 • správní řízení (podklady rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení)
 • správní trestání
 • účastníci řízení
 • odvolací řízení (náležitosti odvolání, účinky odvolání, lhůty)
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení (podmínky obnovy řízení)
 • ochrana proti nečinnosti
 • jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
 • veřejnoprávní smlouvy
 • opatření obecné povahy
 • praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura
 • trestní právo a ochrana životního prostředí
 • náhrada škody způsobené poškozením životního prostředí

Pro koho je toto školení určené?

Firmám a neziskovým organizacím zabývajícím se otázkami ochrany životního prostředí a osobám aktivně se věnujícím ochraně životního prostředí. Na potřebu souhrnné informovanosti o právu ochrany přírody a krajiny ve vztahu k aktuálním společenským ekologickým otázkám reaguje toto školení, a to s důrazem na jeho praktickou použitelnost a zejména aktuálnost, jelikož environmentální legislativa je jednou z oblastí, kde frekvence novelizací právních předpisů je mimořádně vysoká. 

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
08.12.2021
09:00 - 15:00
Brno
3.400 ,- + DPH 21%
12.01.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
3.400 ,- + DPH 21%
08.02.2022
09:00 - 15:00
Praha
3.400 ,- + DPH 21%
07.03.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
3.400 ,- + DPH 21%
05.04.2022
09:00 - 15:00
Brno
3.400 ,- + DPH 21%
03.05.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
3.400 ,- + DPH 21%
07.06.2022
09:00 - 15:00
Praha
3.400 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 3.400,- 6.460,- 9.180,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více