GDPR ve zdravotnictví a farmacii

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Školení GDPR ve zdravotnictví je určeno všem, kteří v oblasti zdravotnictví zpracovávají osobní údaje pacientů a dalších osob a chtějí znát povinnosti nařízení GDPR v jejich konkrétní oblasti. Tedy hodí se zdravotníkům, lékařům, lékárníkům, manažerům a personalistům ve zdravotnických a rehabilitačních zařízeních, v personálu v ordinacích specialistů a praktických lékařů.

Co mi toto školení přinese?

Školení přináší přehled platných právních předpisů v oblasti poskytování zdravotních služeb s akcentem na vedení zdravotnické dokumentace a zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR. Součástí jsou přehledné informace o povinnostech poskytovatelů zdravotní péče v souvislosti s ochranou osobních údajů, a to jak o zaměstnancích, tak o pacientech, případně o dalších fyzických osobách ve vztahu k poskytovatelům (dodavatelé služeb jako IT, účetnictví, zpracování mezd, dodavatelé materiálu nebo zdravotnických prostředků na míru, apod.). Důraz je při školení GDPR pro zdravotnická zařízení a farmaceutickou oblast kladen na nové povinnosti, které nařízení GDPR ukládá a související předpisy týkající se managementu poskytovatele zdravotních služeb. Vysvětlíme Vám nezbytné kroky nutné ke splnění všech bodů tohoto GDPR nařízení a nasměrujeme Vás na možné metodiky v praxi, a projdeme společně několik praktických workshopů zaměřených na ochranu osobních údajů. Zodpovíme Vaše otázky typu: jak zmapovat veškeré nakládání s osobními údaji, jak popsat a minimalizovat rizika vyplývající z povinností GDPR, jak správně vyhodnotit relevantnost zabezpečení, jak podepřít nakládání s osobními údaji právními základy či jakou formou zpracovat záznamy o činnostech zpracování. Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovoval specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

Praktické příklady z následujících okruhů:

 • Praktický průvodce k osvojení si všech náležitostí GDPR nařízení a novely zákona o ochraně osobních údajů ve zdravotnictví
 • Vnitřní směrnice zdravotnického zařízení
 • Na čem je nařízení GDPR postaveno, z čeho vychází a co přináší nového
 • Osvojení si všech principů a zásad nařízení GDPR v oblasti zdravotnictví
 • Návod v podobě jasně daných kroků ke splnění všech požadavků GDPR
 • Oprávněný zájem dodavatele služeb
 • Jak rozlišit kategorie osobních údajů
 • Správné určení role správce a zpracovatele, rozbor povinností správce a zpracovatele a práv subjektu
 • Jak provést analýzu rizik (posouzení vlivu),
 • Jak správně plnit informační povinnost a co nezapomenout u souhlasu,
 • Jaká jsou pravidla při monitorování na pracovišti,
 • Jak správně postupovat při nasazení kamerových systémů, používání biometrických údajů pro autentizaci, a mnoho dalších
 • Vysvětlení základních pojmů v GDPR nařízení (anonymizace, pseudonymizace, biometrické údaje apod.)
 • Problematika udělování a odvolatelnosti souhlasu, informační povinnost dle GDPR
 • Jak provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • Kritéria pro volbu pověřence pro ochranu osobních údajů DPO
 • Stanovení pravidel pro případ porušení zabezpečení osobních údajů
 • Jak zmapovat současný stav zpracování osobních údajů
  • Vyhodnocení rizik, volba relevantních zabezpečení
 • Praktické workshopy v průběhu školení zaměřené především na: 
  • Analýza, posouzení a kategorizace osobních údajů dle GDPR
  • Jaké osobní údaje se zpracovávají
  • Správné volby právních základů pro osobní údaje
  • Případové studie na volbu opatření pro snížení rizik

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
15.12.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
4.100 ,- + DPH 21%
20.01.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.100 ,- + DPH 21%
20.02.2023
09:00 - 15:00
Brno
4.100 ,- + DPH 21%
30.03.2023
09:00 - 15:00
Praha
4.100 ,- + DPH 21%
26.04.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.100 ,- + DPH 21%
25.05.2023
09:00 - 15:00
Brno
4.100 ,- + DPH 21%
22.06.2023
09:00 - 15:00
Praha
4.100 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.100,- 7.790,- 11.070,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více