GDPR ve zdravotnictví a farmacii - NOVINKA!

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Školení je určeno všem, kteří těm, kteří v oblasti zdravotnictví zpracovávají osobní údaje pacientů a dalších osob. Tedy zdravotníkům, lékařům, lékárníkům, manažerům a personalistům ve zdravotnických a rehabilitačních zařízeních, v ordinacích specialistů a praktických lékařů.

Co mi toto školení přinese?

Školení přináší přehled platných právních předpisů v oblasti poskytování zdravotních služeb s akcentem na vedení zdravotnické dokumentace a zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Součástí jsou přehledné informace o povinnostech poskytovatelů zdravotní péče v souvislosti s ochranou osobních údajů, a to jak o zaměstnancích, tak o pacientech, případně o dalších fyzických osobách ve vztahu k poskytovatelům (dodavatelé služeb, materiálu apod.). Důraz na školeních je kladen na nové povinnosti, které GDPR ukládá a související předpisy managementu poskytovatele zdravotních služeb k němu. Vysvětlíme Vám nezbytné kroky nutné ke splnění všech bodů tohoto GDPR nařízení a nasměrujeme Vás na možné metodiky v praxi, včetně praktických workshopů během školení. Zodpovíme Vaše otázky typu: jak zmapovat a dále zpracovat veškeré nakládání s osobními údaji, jak popsat a minimalizovat rizika, vyhodnotit relevantnost zabezpečení, jak podepřít nakládání s osobními údaji právními základy či jakou formou zpracovat záznamy o činnostech zpracování. Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

Praktické příklady z následujících okruhů:

 • praktický průvodce k osvojení si všech náležitostí GDPR nařízení a novely zákona o ochraně osobních údajů ve zdravotnictví,
 • vnitřní směrnice zdravotnického zařízení,
 • na čem je GDPR postaveno, z čeho vychází a co přináší nového,
 • osvojení si všech principů a zásad tohoto nařízení v oblasti zdravotnictví,
 • návod v podobě jasně daných kroků ke splnění všech požadavků,
 • oprávněný zájem dodavatele služeb,
 • jak rozlišit kategorie osobních údajů,
 • správné určení role správce a zpracovatele, rozbor povinností správce a zpracovatele a práv subjektu,
 • jak provést analýzu rizik (posouzení vlivu),
 • jak správně plnit informační povinnost a co nezapomenout u souhlasu,
 • jaká jsou pravidla při monitorování na pracovišti,
 • jak správně postupovat při nasazení kamerových systémů, používání biometrických údajů pro autentizaci, a mnoho dalších,
 • vysvětlení základních pojmů (anonymizace, pseudonymizace, biometrické údaje apod.),
 • problematika udělování a odvolatelnosti souhlasu, informační povinnost,
 • jak provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • kritéria pro volbu pověřence pro ochranu osobních údajů DPO,
 • stanovení pravidel pro případ porušení zabezpečení osobních údajů,
 • jak zmapovat současný stav zpracování osobních údajů,
  • vyhodnocení rizik, volba relevantních zabezpečení,
 • praktické workshopy v průběhu školení zaměřené především na:
  • analýza, posouzení a kategorizace osobních údajů,
  • jaké osobní údaje se zpracovávají,
  • správné volby právních základů pro osobní údaje,
  • případové studie na volbu opatření pro snížení rizik.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
25.06.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.400 ,- + DPH 21%
12.07.2021
09:00 - 15:00
Brno
2.400 ,- + DPH 21%
17.08.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.400 ,- + DPH 21%
31.08.2021
09:00 - 15:00
Praha
2.400 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 2.400,- 4.560,- 6.480,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více