ISO 14001 - IRCA Lead Auditor

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Tento IRCA kurz je určen pro pracovníky či auditory na všechny úrovní řízení, kteří zavádějí EMS dle ISO 14001 a/nebo kteří provádí interní a externí audity v oblasti environmentálního managementu, dále pak pro ty, kteří plánují, auditují a sledují již zavedené EMS. Mandatorní požadavek je dobrá znalost normy ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016). Kurz je pro uchazeče s platným certifikátem IRCA pro systém řízení kvality dle ISO 9001:2015. Délka školení je 3 dny.

Co mi toto školení přinese?

Cílem tohoto kurzu je pro účastníky získání úrovně vedoucího auditora IRCA v oblasti životního prostředí. Díky tomuto kurzu získají účastníci dovednosti, znalosti a pochopení principů environmentálního auditování z praxe, jak pro interní, tak externí auditování systému environmentálního managementu (EMS) dle ISO 14001:2015.

Po úspěšném dokončení kurzu budou účastníci schopni provádět efektivní audity systémů environmentálního managementu společností, psaní zpráv z auditů, vysvětlení nálezů z auditů a určování, zda společnosti splňují požadavky řady ISO 14001.

Co je náplní školení?

  • Úvod a vysvětlení terminologie v oblasti životního prostředí a IRCA
  • Filozofie a základní principy norem ISO řady 14000
  • Stručný přehled požadavků normy ISO 14001
  • Cíle auditů, přístup k auditování, principy při psaní zprávy auditu Plánování auditů systémů řízení dle ISO 14001 (EMS) pro interní a externí audity
  • Otázky ochrany životního prostředí
  • Nástroje a techniky pro auditování EMS dle ISO 14001
  • Efektivní řízení zavedeného EMS dle ISO 14001
  • Podávání zpráv o neshodách, efektivnost nápravných opatření Případové studie, modelové případy, legislativa v oblasti životního prostředí
  • Závěrečná zkouška

Místo konání:

PRAHA - Rybná 678/9 110 00 Staré Město Praha 1

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
09.02.2022 - 11.02.2022
09:00 - 17:00
Praha
17.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 17.000,- 32.300,- 45.900,- na poptávku
Lektoři kurzu:
 lektor bude upřesněn

lektor bude upřesněn

Více