Majetek a nakládání s ním podle nového občanského zákoníku

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Pro majitele nemovitostí, podnikatele, společníky a jednatele společností, manažery, vedoucí pracovníky, backoffice, úředníky, poskytovatele služeb, obchodní zástupce, poskytovatele úvěrů, osoby pracující s hypotékami, stavebníky a širokou veřejnost.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést přehled o zásadních změnách v koncepci smluv a jejich zajištění podle nového občanského zákoníku. Pozornost při výkladu bude zaměřena zejména na vysvětlení základních změn v pojetí majetku v novém občanském zákoníku a všech institutech s ním souvisejících. Výklad bude veden vesměs praktickým a použitelným způsobem, který najde uplatnění u provádění jakýchkoliv obvyklých úkonů pri nakládání s majetkem.

Co je náplní školení?

 • představení základních změn právní úpravy, systematika zákoníku, co vše zákoník upravuje, nové názvosloví,
 • hlavní zásady nové právní úpravy (autonomie vůle, dobrá víra, poctivost, ochrana slabší strany,
 • změna pojetí neplatnosti právního jednání,
 • sjednocení smluvního práva, konec duplicitní úpravy v občanském a obchodním zákoníku,
 • ochrana slabší smluvní strany,
 • vlastnictví,
 • nabývání majetkových práv,
 • nabytí od nevlastníka,
 • právo cesty a průjezdu,
 • stavba jako součást nemovitosti,
 • věcná práva,
 • věcná břemena,
 • služebnosti,
 • katastr nemovitostí,
 • zápis vkladu,
 • hypotéky a úvěrové smlouvy,
 • základy stavebního a kolaudačního řízení,
 • stavební úřady,
 • vyvlastnění,
 • dědění majetku,
 • převod a přechod majetku,
 • rozhodčí doložky.
 

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
11.10.2019
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.000,- 7.600,- 10.800,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právn… Více