Manažer kvality – řízení environmentu a bezpečnosti

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Doplňující modul školení MANAŽER KVALITY je určen pro účastníky, kteří mají ve firmě zavedený integrovaný systém řízení kvality, environmentu a bezpečnosti.

Co mi toto školení přinese?

Absolvent získá přehled o požadavcích ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO 27001:2014. Také zjistí jaké povinnosti má každá společnost z hlediska legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO.

Co je náplní školení?

Navazující systémy ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO 27001:2014 (1 den): Jejich požadavky a provázanost s ISO 9001:2015, jak naplňovat požadavky prakticky a kde si dát pozor.

Základy legislativních povinností (1 den): Povinnosti v oblasti kvality, jednotlivých složek životního prostředí – voda, ovzduší, půda, chemické látky a odpady a BOZP a PO (značení, povinnosti školení, podmínky práce, OOPP, atd.).

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
08.10.2019 - 09.10.2019
09:00 - 16:00
Praha
4.500 ,- + DPH 21%
05.11.2019 - 06.11.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.500 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.500,- 8.550,- 12.150,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Petr Čvančara

Mgr. Petr Čvančara

Po maturitě na gymnáziu studoval 2 roky nástavbové studium na Střední škole sociálně pravní a následně vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor veřejná ekonomika. Již při studiu… Více

Bc. David Ospalý

Bc. David Ospalý

Školitel BOZP/PO a facility managementu, který se pohybuje v tomto oboru více jak patnáct let a za tuto dobu získal zkušenosti s vedením menších, i větších… Více

Navazující kurzy: