Manažerská akademie za 4 dny

Informace o školení:

Aktuální termíny

BRNO                                     
04.+05.10.2022         
12.+13.10.2022            

PRAHA                    
15.+16.11.2022        
22.+23.11.2022       

BRNO    
02.+03.02.2022
09.+10.02.2022

PRAHA
13.+14.04.2022
20.+24.04.2022

BRNO
07.+08.06.2022
14.+15.06.2022

Pro koho je toto školení určené?

Školení je určeno manažerům, topmanažerům, zástupcům manažera i budoucím manažerům.

Co mi toto školení přinese?

Obsah kurzu je sestaven do čtyř školících modulů (dnů), které zahrnují výklad teoretických modelů, interaktivní diskusi s uváděním příkladů z praxe a cvičení. Modul č.4 obsahuje praktické rady pro vstup do manažerského světa a také trénink některých technik při práci manažera.
Pro manažery výrobní firmy doporučujeme doplnit navíc základy řízení kvality, provádění interních auditů, přípravu a realizaci QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Co je náplní školení?


ÚVOD DO ŘÍZENÍ PROVOZU FIRMY, MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE (1.modul)

 • Zahájení kurzu, představení lektora, představení účastníků.
 • Základní stavební kameny managementu.
 • Diskuse a vygenerování nejčastějších problémů účastníků, očekávání z kurzu.
 • Prezentace firemní kultury od účastníků kurzu.
 • Nejistoty a odlišnosti – nejčastější zdroje konfliktu ve firmách.
 • Komunikační proces, aneb jak to vše funguje ve snaze komunikovat efektivně.
 • Jak šumy ovlivňují manažerskou komunikaci, filtrování informací.
 • Cvičení na komunikační šumy.
 • Dvě roviny komunikace – věcná a vztahová.
 • Respektování a principy bezkonfliktní komunikace.
 • Cvičení na disciplínu v komunikaci.
 • Jak přizpůsobit komunikační styl svému protějšku.
 • Shrnutí a diskuse k prvnímu dni kurzu.

ZÁKLADY ŘÍZENÍ - PROCESŮ, LIDÍ, SEBE (2.modul)

 • Zahájení 2. dne kurzu, zopakování základních myšlenek z 1.dne kurzu.
 • Základní terminologie, rozdíl mezi specialistou a manažerem.
 • Osobnost liniového manažera – žádoucí osobnostní charakteristiky.
 • Co by měl manažer dělat - Fayolův a Mintzbergův model efektivních činností.
 • Regulační princip a uzavřený cyklus řízení.
 • Systém řízení a budování autority.
 • Proč organizovat porady? Nejobvyklejší typy porad.
 • Proč jsou porady neefektivní? Cíle a příprava porady.
 • Administrace a vyhodnocení porady.
 • Co nás nejčastěji okrádá o čas?
 • Cvičení – jak šetřit časem?
 • Analýza nejčastějších „časožroutů“ manažera.
 • Pravidla pro stanovování priorit – Parettovo pravidlo, Eisenhowerův princip.
 • Zásady plánování.
 • Několik souhrnných rad pro efektivní řízení času.
 • Shrnutí a diskuse ke druhému dni kurzu.

VEDENÍ LIDÍ, PSYCHOLOGIE PŮSOBENÍ NA LIDI (3.modul)

 • Zahájení 3. dne kurzu, zopakování základních pojmů (tvrdé a měkké oblasti).
 • Definování a analýza pojmu „zralost pracovníků“
 • Vedení podle chování lidí – manažerská mřížka (GRID, Blake-Moutonová).
 • Test na zaměření vybraných složek osobnosti.
 • Situační vedení – analýza problémů v důsledku nevhodného uplatňování stylů vedení.
 • Analýza tří podob skupinové práce (klan, skupina, tým).
 • Výhody týmové práce, cvičení na synergický efekt.
 • Belbinovy týmové role, vývojové fáze týmu.
 • Manažerská hra na týmovou komunikaci a spolupráci.
 • Případové studie na řešení konfliktů v týmu.
 • Motivační modely a nástroje vedoucího týmu.
 • Maslowova pyramida dle potřeb lidí a její použití v praxi manažera.
 • Herzbergova dvoufaktorová teorie a její důsledky.
 • Shrnutí základních principů motivování lidí.
 • Shrnutí třetího dne kurzu a diskuse.

"KUCHAŘKA PRO MANAŽERA" ANEB PRAKTICKÉ RADY PRO VSTUP DO SVĚTA MANAŽERŮ (4.modul)

 • Zahájení 4. modulu kurzu, přehled potřebných znalostí, než začneme působit v roli manažera.
 • Volný trh a úloha manažera-
 • Kde začít? - Parettova analýza na řešení problémů.
 • Pozitivní myšlení, role kreativity v životě manažera
 • Jak souvisí kultura týmové spolupráce s kvalitou, co je profesionalita a kvalita ve firmě.
 • Vyměření terénu – které informace a jak potřebuje mistr znát o prostředí a svých lidech.
 • Které změny je třeba provést a kdo jsou mí spojenci.
 • Třídění svých lidí dle matice sklil-will.
 • Rozhovory se svými lidmi, zásady při poskytování zpětné vazby
 • Diskuse na téma Jak jednat s těžko zvládnutelnými členy týmu.
 • Proč bývá delegování pro manažery obtížné – nejčastější zábrany v delegování.
 • Co můžeme při delegování pokazit.
 • Poznejte sami sebe! Testy dovedností.
 • Vytvořte si svůj efektivní tým – praktický postup, na co se zaměřit + cvičení.
 • Zaměřte se na zisk. Poučte se z neúspěchu.
 • Diskuse o základních principech poskytování efektivní zpětné vazby.
 • Ověření získaných znalosti a následné vyhodnocení celého kurzu.
 • Diskuse, sestavení akčního plánu.
 • Ukončení kurzu.    

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
04.10.2022 - 13.10.2022
09:00 - 15:00
Brno
17.600 ,- + DPH 21%
Akce 1+1
POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA Objednat
15.11.2022 - 23.11.2022
09:00 - 15:00
Praha
17.600 ,- + DPH 21%
02.02.2023 - 10.02.2023
09:00 - 15:00
Brno
17.600 ,- + DPH 21%
13.04.2023 - 21.04.2023
09:00 - 15:00
Praha
17.600 ,- + DPH 21%
07.06.2023 - 15.06.2023
09:00 - 15:00
Brno
17.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
AKCE 1+1 17.600,- 17.600,- 35.200,- na poptávku
Standardní 17.600,- 33.440,- 47.520,- na poptávku
Lektoři kurzu:
RNDr. Jaroslav Zeman

RNDr. Jaroslav Zeman

Lektor pracuje v oboru více jak 27 let. Zaměřuje se na vzdělávací a tréninkové moduly především v oboru managementu, individuálního koučování, konzultací pro… Více

Dr. Ing. Vít Buchta

Dr. Ing. Vít Buchta

Vystudoval pedagogickou fakultu MU v Brně, kde mu byl udělen doktorát z pedagogiky, a dále podnikatelskou fakultu VUT v Brně, obor finance podniku a obchodu.
Má více než desetiletou lektorskou a interim… Více

Ing. Mgr. Denisa Zajíčková

Ing. Mgr. Denisa Zajíčková

Vystudovala Střední odbornou školu pro administrativu Evropské unie v oboru diplomacie, následně pokračovala studiem na vysoké škole. Magisterský titul získala z obchodního… Více