Nový občanský zákoník pro obchodníky

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Školení je určeno všem, kteří se v praxi zabývají obchodováním, uzavíráním smluv a prací s nimi, reklamacemi, prodejem v eshopu, vymáháním pohledávek a poskytovatelům služeb. Tedy manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům; dále též vedoucím prodejen, stavebníkům, pracovníkům oddělení péče o zákazníky, pracovníkům backoffice a jednotlivým odběratelům a dodavatelům.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést přehled o zásadních změnách v koncepci soukromého a závazkového práva a orientaci v nových institutech. Pozornost při výkladu bude zaměřena zejména na vysvětlení základních změn v terminologii, klíčové změny v koncepci majetkových práv, nové pojetí závazkových vztahů a jejich zajištění, změny v úpravě nejpoužívanějších smluvních typů (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájmy), změny při obchodování v eshopu, reklamace a na novou koncepci odpovědnosti za vady a náhrady škody.

Co je náplní školení?

  • představení základních změn právní úpravy, systematika zákoníku,
  • co vše zákoník upravuje, nové názvosloví,
  • hlavní zásady nové právní úpravy,
  • změna pojetí majetku, pozemku a staveb,
  • konec duplicitní úpravy v občanském a obchodním zákoníku,
  • ochrana slabší smluvní strany,
  • přehle změn ve vybraných smluvních typech (koupě,dílo,nájem aj.),
  • rámcová smlouva a smlouva o smlouvě budoucí,
  • eshopy,
  • právní jednání osob,
  • uzavírání smluv,
  • zástavy a hypotéky,
  • rozhodčí doložky,
  • změny v právní úpravě promlčení,
  • odpovědnost za vady, reklamační postupy, náklady reklamace,
  • obchodní dopis,
  • všeobecné obchodní podmínky,
  • dodatky ke smlouvám,
  • kvintace a uznání dluhu,
  • uzavírání smluv,
  • lichva,
  • zajištění závazků,
  • ručení,
  • rozhodčí doložky,
  • smluvní pokuta,
  • zástavní a zadržovací právo,
  • uznání dluhu, narovnání,
  • rozdílné řešení náhrady škody,
  • smlouva o obchodním zastoupení,
  • zajištění a utvrzení dluhu,
  • promlčení smlouvy,
  • odpovědnost za vady, reklamační postupy, náklady reklamace,
  • půjčka, výpůjčka a výprosa, úvěr.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
22.02.2019
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
11.03.2019
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
26.06.2019
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.000,- 7.200,- 10.200,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více