Nový zákon a směrnice na ochranu oznamovatelů (whistleblowing) NOVINKA!

Informace o školení:

WHISTLEBLOWING - ochranu oznamovatelů – nové povinnosti pro zaměstnavatele

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém (dále též jako „VOS“) kromě některých veřejných zadavatelů a určených orgánů veřejné moci mají také zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 25 zaměstnanců bez ohledu na obor své činnosti. Povinnost zavést VOS je podle Návrhu nutné splnit do 31. března 2022. Za nesplnění Vám může být uložena pokuta až 400.000, - Kč nebo 3 % z čistého obratu.

Dne 9. února 2021 byl poslancům rozeslán sněmovní tisk č. 1151, který obsahuje vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „Návrh“),[1] v médiích často označovaný jako zákon na ochranu „whistleblowerů“. Tímto návrhem má dojít k implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), kterou je Česká republika povinna implementovat do 17. prosince 2021.

Pro koho je školení určené?

Kurz je určen pro podnikatele, manažery, ředitele, personalisty, státní instituce a pro vedení firem a organizací, kterých se týká whistleblowing a chtějí mít fér firmu, být etičtí a plnit legislativu.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přehledně, prakticky a účelně seznámit účastníky s problematikou whistleblowingu, a komunikačních možností pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové a firemní praxi. Vše se dozvíte jak z hlediska best practice v rámci korporátní compliance (shody s legislativou), tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována otázkám spojeným se zaváděním whistleblowingu jako nástroje interní i externí komunikace v rámci podniku (organizace) a konkrétními požadavky na ochranu oznamovatelů vůči tzv. odvetným opatřením. Představíme vám oblasti, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením. Vysvětlíme, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce o práci, kandidáty či dobrovolníky apod. Dozvíte se, jaká opatření v rámci whistleblowingu budou považována za odvetná (může jít i o odebrání benefitu, neprodloužení smlouvy na dobu určitou apod.), a kdy naopak bude opatření možné (v závislosti na konkrétních okolnostech případu). Podrobně bude vysvětleno, jak má vypadat povinný interní oznamovací systém  a jak s ním má nakládat příslušná pověřená osoba. Budou zmíněny i možnosti outsourcování či sdílení oznamovacího systému a probereme sankce (pokuty), které hrozí především zaměstnavatelům (např. pokud nezavedou povinný oznamovací systém nebo pokud nezabrání v přijetí odvetného opatření).

Co je náplní školení?

 1. Působnost a účel whistleblowing procesu
 2. Whistleblowing směrnice na ochranu oznamovatelů

  • Zákon o ochraně oznamovatelů
  • Praktické dopady judikatury evropských soudů

 3. Okruh oblastí, pro které je nutné zavést whistleblowing proces

  • Identifikace činností organizace

 4. Interní oznamovací kanál a whistblowing

  • Pravidla pro příjem a vyšetřování oznámení
  • Evidence oznámení
  • Externí oznamovací kanál
  • Povinnost odstranit protiprávní stav
  • Možnost zveřejnit oznámení a důsledky pro organizaci

 5. Proces pro příjem oznámení
 6. Splnění informační povinnosti
 7. Zavedení vnitřního oznamovacího kanálu
 8. Jmenování příslušné osoby pro vyšetřování whistleblowing oznámení
 9. Odpovědnost pověřené osoby, její role a zařazení v organizaci
10. Nastavení pravidel pro vyšetřování oznámení a nápravu protiprávního stavu
11. Vymezení odvetných opatření a chráněných osob
12. Zavedení ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními
13. Nastavení funkce příslušné osoby

  • Organizační začlenění
  • Kompetence a oprávnění příslušné osoby v procesu whistleblowing
  • Odpovědnost příslušné osoby, možnost sankce za nedostatečné prošetření oznámení
  • Slučitelnost s dalšími rolemi (Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Compliance Officer)

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
09.11.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
3.400 ,- + DPH 21%
23.11.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
3.400 ,- + DPH 21%
07.12.2021
09:00 - 15:00
Brno
3.400 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 3.400,- 6.460,- 9.180,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více