Personální akademie za 4 dny - NOVINKA! E-kurz/účast i ONLINE!

Informace o školení:

Termíny jaro 2021

ONLINE
18.05.+19.05.2021
25.05.+26.05.2021

ONLINE
17.06.+18.06.2021
24.06.+25.06.2021

BRNO
20.+21.07.2021
27.+28.07.2021

ONLINE
12.+13.08.2021
19.+20.08.2021

PRAHA
23.+24.09.2021
29.+30.09.2021

 

Pro koho je toto školení určené?

Školení je určeno pro personalistky, personálním pracovníky a personální manažery.

Co mi toto školení přinese?

Obsah kurzu je sestaven do čtyř školících modulů (dnů), které zahrnují výklad teoretických modelů, interaktivní diskusi s uváděním příkladů z praxe a cvičení. Modul č.1 obsahuje spíše přehled personálních činností v organizaci od budování personální strategie. V rámci ostatních modulů jsou probírány dílčí oblasti personální práce a dle možností jsou zařazena také odpovídající cvičení.

Co je náplní školení?

PERSONÁLNÍ STRATEGIE, PRACOVNĚ PRÁVNÍ MINIMUM, NÁBOR A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ (1.modul)

 • Zahájení kurzu, představení lektora, představení účastníků.
 • Ukázka některých aspektů standardního chování lidí v organizaci (míček).
 • Diskuse a vygenerování nejčastějších problémů účastníků, očekávání z kurzu.
 • Tvorba a strategie řízení lidských zdrojů (HR).
 • Analýza zájmových skupin.
 • Personální politika.
 • Analýza vnějšího a vnitřního prostředí, potřeby organizace.
 • Malá strategie HR.
 • Typy personálních plánů.
 • Praktické rady v modelu řízení změn.
 • Pracovně právní minimum.
 • Analýza kompetencí pracovníků pro danou pracovní pozici.
 • Nábor lidí, personální marketing.
 • Výběr pracovníků, metody posouzení kandidátů na pracovní místo.
 • Co je assessment centrum.
 • Nejčastější oblasti diskriminace.
 • Příjímací pohovory.
 • Adaptační programy.
 • Shrnutí hlavních myšlenek prvního dne kurzu.

KOMUNIKACE, PSYCHOLOGIE PŮSOBENÍ NA LIDI, ASERTIVITA (2.modul)

 • Zahájení 2. dne kurzu, zopakování základních myšlenek z 1.dne kurzu.
 • Komunikační proces, aneb jak to vše funguje ve snaze komunikovat efektivně.
 • Jak šumy ovlivňují komunikaci, filtrování informací.
 • Cvičení na komunikační šumy.
 • Jak zvýšit účinnost a efektivitu předávání informací.
 • Respektování a principy bezkonfliktní komunikace.
 • Cvičení na disciplínu v komunikaci.
 • Komunikace v obtížných situacích.
 • Analýza různých řešení konfliktních situací.
 • Předpoklady úspěšného řešení konfliktních situací.
 • Asertivita, co to je a k čemu slouží, obecný model asertivního jednání.
 • Pravidla pro asertivní komunikaci.
 • Asertivní pověry.
 • Vybrané asertivní techniky, prvky a nástroje asertivního jednání.
 • Co lze asertivním chováním získat.
 • Jak lidi lépe přesvědčovat.
 • Vyhodnocení kurzu, prostor pro dotazy a diskusi.

ŘÍZENÍ LIDÍ V ORGANIZACI, MOTIVOVÁNÍ A ODMĚŇOVÁNÍ, ZÁKLADY ŘÍZENÍ ČASU LIDÍ (3.modul)

 • Zahájení 3. dne kurzu, zopakování základních pojmů (tvrdé a měkké oblasti, zralost pracovníka).
 • Regulační princip a uzavřený cyklus řízení.
 • Měření měkkých veličin.
 • Způsoby budování autority lidí.
 • Budování a vedení týmů.
 • Styly vedení lidí a jak správně zvolit styl odpovídající prostředí v organizaci.
 • Motivování lidí a ovlivňování jejich výkonu.
 • Motivační modely.
 • Zásady účinného odměňování.
 • Boj s prokrastinací.
 • Zásady stanovování cílů.
 • Efektivní plánování.
 • Rozhodování a práce s prioritami.
 • Zásady pro efektivní řízení času.
 • Shrnutí třetího dne kurzu a diskuse.

HODNOCENÍ LIDÍ, HODNOTÍCÍ POHOVORY, PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE PRACOVNÍKŮ (4.modul)

 • Zahájení 4. modulu kurzu, přehled souvislostí myšlenek z předcházejících modulů.
 • Systémy hodnocení výkonu lidí.
 • Význam a metody hodnocení.
 • Příprava na hodnocení.
 • Vedení hodnotícího pohovoru, efektivní model pohovoru.
 • Desatero pro poskytování zpětné vazby, kárné a pochvalné rozhovory, kritické chyby.
 • Výhody, nevýhody a účinnost rozvojových metod.
 • Co je a c není koučování.
 • Koučink jako účinná metoda rozvoje pracovníků.
 • Principy koučování.
 • Praktické rady pro kouče.
 • Časté chyby při koučování.
 • Pozitivní myšlení, role kreativity v životě personalisty.
 • Cvičení na nejčastější bariéry v kreativitě a jak je odstraňovat.
 • Vybrané metody pro podporu inovací.
 • Ověření získaných znalosti a následné vyhodnocení celého kurzu.
 • Diskuse, sestavení akčního plánu.
 • Ukončení kurzu.    

V ceně je zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
17.06.2021 - 25.06.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
11.600 ,- + DPH 21%
20.07.2021 - 28.07.2021
09:00 - 15:00
Brno
11.600 ,- + DPH 21%
12.08.2021 - 20.08.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
11.600 ,- + DPH 21%
23.09.2021 - 30.09.2021
09:00 - 15:00
Praha
11.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 11.600,- 22.040,- 31.320,- na poptávku
Lektoři kurzu:
RNDr. Jaroslav Zeman

RNDr. Jaroslav Zeman

Lektor pracuje v oboru více jak 27 let. Zaměřuje se na vzdělávací a tréninkové moduly především v oboru managementu, individuálního koučování, konzultací pro… Více

Mohlo by Vás také zajímat: