Podvojné účetnictví pro pokročilé - ŠKOLENÍ NA DOTAZ

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Kurz Podvojné účetnictví pro pokročilé je určen zájemcům, kteří mají základní znalosti v oblasti účetnictví a kteří mají zájem o jejich rozšíření a prohloubení.

Co mi toto školení přinese?

Absolvováním tohoto kurzu si prohloubíte znalosti v oblasti účetnictví a osvojíte si účtování složitějších účetních operací. Kurz je doprovázen praktickými příklady, které účastníky naučí aplikovat získané znalosti v praxi.

Co je náplní školení?

 • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
 • zásoby – účtování způsobem B,
 • finanční účty (pokladna, běžný účet, stravenky),
 • dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek,
 • pohledávky a závazky,
 • náklady,
 • výnosy,
 • rezervy,
 • kapitálové účty,
 • daně,
 • účetní uzávěrka,
 • účetní závěrka,
 • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ.

V případě zájmu o realizaci tohoto školení nás kontaktujte na info@mbk.cz nebo telefon 739 079 000.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 0,- 0,- 0,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Ing. Lucie Semerádová

Ing. Lucie Semerádová

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a poté úspěšně absolvovala doktorský typ studia oboru Finance na téže univerzitě a podílí se zde na výuce předmětů… Více