Pracovní právo pro personalisty E-kurz/účast i ONLINE!

Informace o školení:

Poslechněte si!

Podcast co se na tomto kurzu dozvíte? To vám řekne přímo lektor Mgr. Tomáš Fabík - advokát. 

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést základní přehled o platném českém pracovním právu, jeho terminologii a základních institutech. Školení vám předá ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů, ale především aplikace jednotlivých ustanovení zákoníku práce do podmínek podnikové a firemní praxe. Ta by měla patřit do základního vybavení každého personálního manažera, podnikatele, živnostníka a majitele či jednatele firmy. Dobrá znalost uvedené problematiky pomůže odstranit mnohdy zbytečné výdaje za pokuty, penále a neúspěšné soudní spory. Výklad je doplněn o řadu příkladů z každodenní praxe. Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

 • občanskoprávní, obchodní a pracovněprávní vztahy
 • jednání podnikatele, jednání manažera za společnost, prokura, zastoupení na základě plné moci, plná moc, podmínky, za jakých mohou zaměstnanci za společnost jednat
 • uzavírání smluv, jak správně uzavírat pracovní smlouvy, na co si dát pozor při uzavírání smluv, struktura a náležitosti smlouvy, důsledky chybně uzavřených pracovních smluv
 • aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem
 • vznik pracovního poměru z pozice zaměstnavatele (příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů)
 • pracovní doba a její rozvrhování (evidence pracovní doby zaměstnavatelem směny a jejich plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky), úskalí její právní úpravy ve vztahu s realitou
 • pracovní neschopnost
 • změny pracovního poměru
 • služební cesty
 • cestovní náhrady
 • přeložení
 • převedení
 • ukončení pracovního poměru
 • výpověď
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • odstupné
 • rozdíl mezi pracovním poměrem a dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti, pracovní doba a její rozvržení
 • formy odměňování a druhy mezd
 • náhrada škody, tzv. „hmotná odpovědnost“
 • Inspekce práce a správní trestání
 • praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura.

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen pro personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, živnostníky, jednatele a majitele firem, ředitele, sekretářky, úředníky, administrativní pracovníky a širokou veřejnost.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
26.04.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.950 ,- + DPH 21%
Akce 1+1
03.06.2021
09:00 - 15:00
Brno
2.950 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
AKCE 1+1 2.950,- 2.950,- 5.900,- na poptávku
Standardní 2.950,- 5.605,- 7.965,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více