Práva spotřebitelů dle nového občanského zákoníku

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen pro majitele, podnikatele, společníky a jednatele společností, manažery, vedoucí pracovníky, reklamační pracovníky, administrativní pracovníky, poskytovatele úvěrů, obchodní zástupce, nákupčí, prodejce, backoffice, úředníky a širokou veřejnost.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést základní přehled o platném českém spotřebitelském právu, jeho terminologii a základních institutech. Osvojení si základních znalostí z obchodního a občanského práva, získání informací jak správně sjednat a uzavřít smlouvu, vědět jak se dostat z nevýhodně sjednané smlouvy, na co si dát při uzavírání smluv pozor, ať již z pohledu prodávajícího nebo zákazníka. Posluchači budou provedeni všemi základními pravidly a úskalími nákupu a prodeje v eshopech a dostanou informace, jak postupovat v reklamačním procesu a jak rozeznat nekalé a klamavé praktiky a praktiky "šmejdů". Obdrží návod jak se obrátit na Českou obchodní inspekci a z pohledu prodejců rozněž návod jak jednat tak, aby nebylo možno od ní dostat pokutu. Stejně tak budou probrána veškerá úskalí bankovních i nebankovních úvěrů.

Co je náplní školení?

 • základy zákona o ochraně spotřebitele,
 • klamavě a agresivní praktiky prodejců,
 • nekalé praktiky konkurence, nekalá soutěž",
 • praktiky "šmejdů",
 • nevyžádané obchodní nabídky podomních a pouličních prodejců,
 • praktiky telefonních operátorů a dodavatelů energií,
 • praktiky poskytovatelů úvěrů,
 • rozhodčí doložky,
 • jak se dostat z nevýhodně uzavřené smlouvy,
 • právní úprava platná při vyřizování reklamací,
 • práva spotřebitele při reklamaci,
 • reklamační lhůty,
 • vady zjevné a skryté,
 • bankovní a nebankovní úvěry, hypotéky,
 • oprava a výměna zboží,
 • zrušení smlouvy,
 • uplatňování reklamací vůči výrobcům,
 • reklamační řád, postup při reklamaci,
 • odstoupení v eshopu,
 • dopravné,
 • náklady účelně spojené s reklamací,
 • působnost České obchodní inspekce,
 • jak se obrátit na soud,
 • praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
11.11.2019
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.000,- 7.600,- 10.800,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právn… Více