Právní minimum podle nového občanského zákoníku

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen pro podnikatele, živnostníky, společníky a jednatele společností, manažery, sekretářky, administrativní pracovníky, vedoucí pracovníky jednotlivých oddělení, zaměstnavatele, vedoucí poboček, obchodní zástupce, backoffice, úředníky a širokou veřejnost.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést základní přehled o platném českém právu, jeho terminologii a základních institutech. Osvojení si základních znalostí z obchodního, občanského a pracovního práva, získání informací jak sjednat a uzavřít smlouvu, vědět na co si dát pozor při uzavírání smluv. Posluchači získají informace, jak funguje obchodní společnost, jak postupovat v reklamačním procesu, práva a povinnosti v rámci pracovně právního procesu. Dále základní přehled jak funguje pracovní právo a vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

 • občanskoprávní, obchodní a pracovněprávní vztahy,
 • jednání podnikatele, jednání manažera za společnost, prokura, zastoupení na základě plné moci, plná moc, podmínky, za jakých mohou zaměstnanci za společnost jednat,
 • obchodní společnost, rozšiřování živnostní,
 • kupní smlouva a prodej v obchodě,
 • reklamace a vady (reklamační řízení a postup při reklamaci, zákon na ochranu spotřebitele.
 • obchodní rejstřík - co se zapisuje do obchodního rejstříku, podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, zakládání dokumentů do sbírky listin,
 • uzavírání smluv - jak správně uzavírat obchodní smlouvy, na co si dát pozor při uzavírání obchodních smluv, struktura a náležitosti smlouvy, důsledky chybně uzavřených smluv (neplatnost smlouvy),
 • smlouvy pojmenované a nepojmenované,
 • změny smluv, zajištění smluv, ukončení smluvních vztahů,
 • dodatky ke smlouvám,
 • odstoupení od smlouvy,
 • odpovědnost za škodu a náhrada škody,
 • smluvně sjednané sankce, úrok z prodlení, smluvní pokuta,
 • promlčení,
 • uplatnění práv v soudním řízení,
 • smluvní pokuta, uznání dluhu, ručení a úrok z prodlení,
 • eshop, jeho pravidla a úskalí,
 • pracovně-právní vztahy podnikatele a jeho zaměstnance,
 • uzavírání pracovněprávních smluv,
 • ukončení pracovního poměru,
 • rozdíl mezi pracovním poměrem a dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti, pracovní doba a její rozvržení,
 • formy odměňování a druhy mezd,
 • náhrada škody - obecná a koletivní hmotná odpovědnost.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
07.11.2019 - 08.11.2019
09:00 - 16:00
Praha
5.900 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 5.900,- 11.210,- 15.930,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více