Právní požadavky obcí a měst pro starosty a úředníky - NOVINKA! E-kurz/účast i ONLINE!

Informace o školení:

Poslechněte si!

Podcast co se na tomto kurzu dozvíte? To vám řekne přímo lektor Mgr. Tomáš Fabík - advokát.

Co mi toto školení přinese?

V rámci školení bude proveden podrobný výklad zákona o obcích a krajích a správního řádu s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Školení je zaměřeno na objasnění fungování obcí. Základem je výklad zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s použitím příkladů  reálných situací. Obsahem školení je především samostatná a přenesená působnost. Agenda jednotlivých orgánů obce - zastupitelstva, rady, starosty, úřadu, zvláštních orgánů (pravomoci, činnosti, vzájemné vztahy), to samé pro orgány kraje. Agenda komisí a výborů. Zastupitelé - postavení, povinnosti, práva. Občané obce a jejich práva. Právní předpisy obce - tvorba, sankce za porušování. Systém dozoru a kontroly. Druhá část semináře je věnována zákonu o úřednících, a to s důrazem na povinnosti úředníka, vzdělávání úředníků a další. Součástí školení budou praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura (tj. rozhodnutí vyšších soudů, která zaplňují mezery v zákoně). Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

 • nejdůležitější pojmy a instituty zákona o obcích
 • zastupitelstvo
 • rada
 • starosta
 • tajemník obecního úřadu
 • obecní úřad
 • občan
 • zastupitel
 • statutární město
 • primátor
 • orgány kraje
 • kontrola
 • hospodaření s majetkem
 • rozpočet
 • správní orgány
 • příslušnost a její změny
 • úřední osoby a posuzování podjatosti
 • doručování písemností
 • e-mailová komunikace
 • datové schránky
 • správní řízení (podklady rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení)
 • správní trestání
 • zkrácené postupy pořizování aktualizací zásad územního rozvoje, změn územních plánů a regulačních plánů
 • účastníci řízení
 • odvolací řízení (náležitosti odvolání, účinky odvolání, lhůty)
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení (podmínky obnovy řízení)
 • ochrana proti nečinnosti
 • jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
 • veřejnoprávní smlouvy
 • opatření obecné povahy
 • závazné stanovisko orgánu územního plánování a jeho uplatnění
 • náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy a závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení podle novelizovaného § 149 správního řádu
 • územní plán s prvky regulačního plánu
 • účinnost aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace
 • územní studie a územně analytické podklady
 • lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy
 • náklady na změny a aktualizace územně plánovací dokumentace
 • praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura.

Pro koho je toto školení určené?

Pro úředníky obce, zastupitele, starosty, pracovníky obecních úřadů obcí a měst, investory, jednatele společností, manažery, úředníky, vedoucí pracovníky, vedení obcí a krajů, firemní právníky a širokou veřejnost.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

SENOHRABY - Hotel Sen, Malostranská 344, 251 66 Senohraby

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
19.04.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.950 ,- + DPH 21%
Akce 1+1
10.05.2021
09:00 - 15:00
Senohraby
2.950 ,- + DPH 21%
27.05.2021
09:00 - 15:00
Praha
2.950 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
AKCE 1+1 2.950,- 2.950,- 5.900,- na poptávku
Standardní 2.950,- 5.605,- 7.965,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více