Právo a dopady koronaviru

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen pro podnikatele, živnostníky, manažery, obchodní zástupce, zaměstnavatele, zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a kterékoliv další osoby, které byly postiženy nebo by mohly být postiženy ve svých závazcích či právech v důsledku pandemie koronaviru.

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést přehled o nejčastějších smluvních, obchodních a pracovněprávních postupech, problémech, nástrahách a jejich řešení v důsledku nečekané pandemie koronaviru a následných opatření a vyhlášení nouzového stavu.

Školení je určeno všem, kteří řeší své smluvní vztahy s obchodními partnery a dopad aktuální situace na ně, ať již jde o smlouvy kupní, dodávky služeb, nájemní, stavební, dodavatelsko-odběratelské, spotřebitelské, smlouvy o dílo apod. Školení vysvětlí situaci z obou úhlů pohledu, jak pro případ, že nemůže dostát smluvním závazkům Váš obchodní partner, tak pro případ, že mu nemůžete dostát vy a je potřeba situaci nějak řešit. Školení se zabývá i dopadem na pracovněprávní vztahy v případě nutnosti omezení provozu a výroby a právnímu řešení takové situace.

Cílem je poskytnout přehled stávající i nové legislativy a právních instrumentů, jejichž aplikace přichází v úvahu. Prostor bude věnován též problematice možné náhrady škody vůči státu způsobené prováděnými krizovými opatřeními a možnostmi insolvenčního řízení.

Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo zcela konkrétním, specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky a vzhledem k aktuálnímu stavu ke dni školení.

Co je náplní školení?

 • Dopady pandemie koronaviru na smluvní vztahy
 • Vyšší moc ve smluvních vztazích
 • Odstoupení od smlouvy pro nemožnost plnění
 • Podstatná změna okolností
 • Dodatky ke smlouvám v případě prodlení
 • Prodlení, vady, náhrada škody
 • Dopady koronaviru na obchodní společnosti
 • Nucené ukončování pracovněprávních vztahů
 • Nároky zaměstnanců z ukončeného pracovněprávního vztahu
 • Nová legislativa v oblasti nájmu prostor k podnikání
 • Nová legislativa v oblasti nájmu bytu
 • náhrada škody vůči státu
 • úpadek, insolvence, oddlužení a reorganizace
 • Praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura
 • Školení je možno zcela přizpůsobit na míru jak obchodně právním nebo pracovněprávním vztahům

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
17.08.2021
09:00 - 15:00
Brno
2.700 ,- + DPH 21%
06.09.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.700 ,- + DPH 21%
17.09.2021
09:00 - 15:00
Praha
2.700 ,- + DPH 21%
20.10.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.700 ,- + DPH 21%
04.11.2021
09:00 - 15:00
Brno
2.700 ,- + DPH 21%
06.12.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.700 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 2.700,- 5.130,- 7.290,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více