Právo a dopady koronaviru ONLINE!

Informace o školení:

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést přehled o nejčastějších smluvních, obchodních a pracovněprávních postupech, problémech, nástrahách a jejich řešení v důsledku nečekané pandemie koronaviru a následných opatření a vyhlášení nouzového stavu.

Školení je určeno všem, kteří řeší své smluvní vztahy s obchodními partnery a dopad aktuální situace na ně, ať již jde o smlouvy kupní, dodávky služeb, nájemní, stavební, dodavatelsko-odběratelské, spotřebitelské, smlouvy o dílo apod. Školení vysvětlí situaci z obou úhlů pohledu, jak pro případ, že nemůže dostát smluvním závazkům Váš obchodní partner, tak pro případ, že mu nemůžete dostát vy a je potřeba situaci nějak řešit. Školení se zabývá i dopadem na pracovněprávní vztahy v případě nutnosti omezení provozu a výroby a právnímu řešení takové situace.

Cílem je poskytnout přehled stávající i nové legislativy a právních instrumentů, jejichž aplikace přichází v úvahu. Prostor bude věnován též problematice možné náhrady škody vůči státu způsobené prováděnými krizovými opatřeními a možnostmi insolvenčního řízení.

Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo zcela konkrétním, specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky a vzhledem k aktuálnímu stavu ke dni školení.

Co je náplní školení?

 • Dopady pandemie koronaviru na smluvní vztahy
 • Vyšší moc ve smluvních vztazích
 • Odstoupení od smlouvy pro nemožnost plnění
 • Podstatná změna okolností
 • Dodatky ke smlouvám v případě prodlení
 • Prodlení, vady, náhrada škody
 • Dopady koronaviru na obchodní společnosti
 • Nucené ukončování pracovněprávních vztahů
 • Nároky zaměstnanců z ukončeného pracovněprávního vztahu
 • Nová legislativa v oblasti nájmu prostor k podnikání
 • Nová legislativa v oblasti nájmu bytu
 • náhrada škody vůči státu
 • úpadek, insolvence, oddlužení a reorganizace
 • Praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura
 • Školení je možno zcela přizpůsobit na míru jak obchodně právním nebo pracovněprávním vztahům

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen pro podnikatele, živnostníky, manažery, obchodní zástupce, zaměstnavatele, zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a kterékoliv další osoby, které byly postiženy nebo by mohly být postiženy ve svých závazcích či právech v důsledku pandemie koronaviru.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
20.05.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.950 ,- + DPH 21%
15.06.2021
09:00 - 13:00
ONLINE
2.950 ,- + DPH 21%
23.07.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.950 ,- + DPH 21%
17.08.2021
09:00 - 15:00
Brno
2.950 ,- + DPH 21%
06.09.2021
09:00 - 15:00
ONLINE
2.950 ,- + DPH 21%
17.09.2021
09:00 - 15:00
Praha
2.950 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 2.950,- 5.605,- 7.965,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více