Právo ekologie pro firmy a neziskové organizace - NOVINKA!

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Firmám a neziskovým organizacím zabývajícím se otázkami ochrany životního prostředí a osobám aktivně se věnujícím ochraně životního prostředí. Na potřebu souhrnné informovanosti o právu ochrany přírody a krajiny ve vztahu k aktuálním společenským ekologickým otázkám reaguje toto školení, a to s důrazem na jeho praktickou použitelnost a zejména aktuálnost, jelikož environmentální legislativa je jednou z oblastí, kde frekvence novelizací právních předpisů je mimořádně vysoká. 

Co mi toto školení přinese?

Získáte základní orientaci v právních předpisech v oblasti ochrany životního prostředí. Získáte přehled o správních procesech ve vztahu k předpisům regulujícím ochranu životního prostředí, o sankcích, opravných prostředcích u správního trestání a postupech směřujících k ochraně před nečinností správního orgánu. Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky.

Co je náplní školení?

 • Základní přehled právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
 • Nároky na plnění relevantních právních požadavků
 • Prostředky ochrany životního prostředí
 • Správní řád a ochrana životního prostředí
 • Správní orgány a jejich příslušnost
 • Úřední osoby a posuzování podjatosti
 • Doručování písemností, včetně datových schránek
 • Správní řízení (podklady rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení
 • Správní trestání
 • Účastníci řízení
 • Odvolací řízení (náležitosti odvolání, účinky odvolání, lhůty)
 • Přezkumné řízení
 • Obnova řízení (podmínky obnovy řízení)
 • Ochrana proti nečinnosti
 • Jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
 • Veřejnoprávní smlouvy
 • Opatření obecné povahy
 • Praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura
 • Trestní právo a ochrana životního prostředí
 • Náhrada škody způsobené poškozením životního prostředí

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

 

BONUS: Objednáte-li současně alespoň 3 školení z kategorie Právo a legislativa (tzn. pošlete alespoň 3 objednávky na libovolná školení z této kategorie), budete mít každé se slevou 20 %.

Do poznámky v objednávce napište kód 3v1. Sleva bude odečtena při fakturaci.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
08.01.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
17.02.2020
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
02.04.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
15.05.2020
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.000,- 7.600,- 10.800,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více