Právo pro realitní makléře a zprostředkovatele

Informace o školení:

Školení vychází ze zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb. schválený Poslaneckou sněmovnou dne 8.11.2019.

Poslechněte si!

Podcast co se na tomto kurzu dozvíte? To vám řekne přímo lektor Mgr. Tomáš Fabík - advokát. Pro koho je toto školení určené?

Co mi toto školení přinese?

Cílem školení je přinést přehled o zásadních postupech dle nového občanského zákoníku, týkajících se realit: tj. nemovitostí, pozemků, staveb, realitních smluv a všech otázek s nimi souvisejících. Pozornost při výkladu bude zaměřena zejména na vysvětlení detailů a úskalí smluv spojených s realitními transakcemi a jejich zprostředkování, včetně zajištění závazků, ručení, hypoték, smluvních pokut a náhrady škody. Důraz bude kladen i na řešení situací souvisejících s reklamacemi realitních služeb a nemovitostí jako takových a lektor vás seznámí též s problematikou úschovy kupní ceny a úvěrových smluv. Součástí školení bude i základní přehled o otázkách stavebního práva, územního a stavebního řízení a jednání se stavebním úřadem, které realitní makléř potřebuje nejčastěji. Školení vás též seznámí s problematikou služebností (věcných břemen) a postupy při řešení sousedských problémů a neshod. Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky. 

Co je náplní školení?

 • zákonná úprava majetku, pozemku a staveb,
 • práva spotřebitelů, práva prodávajících a poskytovatelů služeb
 • kupní smlouva
 • smlouva o dílo
 • smlouva zprostředkovatelská
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • úschova kupní ceny
 • smlouva o úvěru
 • smlouva o obchodním zastoupení
 • plná moc a její výpověď
 • zástavy a hypotéky
 • rozhodčí doložky
 • odpovědnost za vady, reklamační postupy, náklady reklamace
 • všeobecné obchodní podmínky
 • služebnosti
 • sousedská práva
 • ručení
 • smluvní pokuta
 • zadržovací právo
 • kvitance, uznání dluhu, narovnání
 • řešení náhrady škody
 • GDPR v obchodování s realitami
 • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení stavebního záměru
 • druhy územních rozhodnutí, územní řízení, územní souhlas
 • společné povolení
 • povolování provedení staveb (ohlášení, stavební povolení, stavební řízení, změna stavby před dokončením)
 • užívání staveb (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, změna v účelu užívání stavby)
 • praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

SENOHRABY - Hotel Sen, Malostranská 344, 251 66 Senohraby

 

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
21.01.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
2.400 ,- + DPH 21%
10.02.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
2.400 ,- + DPH 21%
28.03.2022
09:00 - 15:00
Brno
2.400 ,- + DPH 21%
29.04.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
2.400 ,- + DPH 21%
30.05.2022
09:00 - 15:00
Praha
2.400 ,- + DPH 21%
27.06.2022
09:00 - 15:00
ONLINE
2.400 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 2.400,- 4.560,- 6.480,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více