Řízení rizik/Risk management

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Řízení rizik a problematika s tím spojená se prolíná v každé firmě od mistra, přes vedoucího až po ředitele. Najdeme je v oblastech bezpečnosti, výroby, procesů, služeb, i podnikání jako takového. Školení se hodí všem vedoucím, pracovníkům v návrhu a vývoji, projektovým manažerům, technologům i konstruktérům spolupracujících na FMEA nebo zlepšování, ale i bezpečákům, ekologům a ředitelům stanovujícím strategie.

Co mi toto školení přinese?

Naučíte se orientovat v procesu řízení rizik a jeho vlivu na další procesy. Dozvíte se základní techniky a nástroje (FMEA, motýlkový diagram, HACCP, a jiné), vysvětlíme Vám klíčové pojmy a ukážeme si praktické příklady dokumentů, formulářů i hodnocení. Vyzkoušíte si vše v praxi a naučíte se s riziky aktivně pracovat tak, aby se analýza rizik stala jedním z nejdůležitějšího know-how firmy.

Co je náplní školení?

 • řízení rizik – risk management – co a jak:
  • co je to řízení rizik (dokončete životní cyklus a efektivně provádějte hodnocení rizik),
  • proč je důležité, kde a kdy se řízení rizik používá,
  • co je nebezpečí, riziko, matice, základní pojmy a definice,
 • rizika,
 • poskytněte jasné pokyny – průvodce procesem řízení rizik (ve vztahu k Business Contingency Planning):
  • v souladu s cíli,
  • zapadá do kontextu,
  • zapojuje zainteresované strany,
  • odráží slabá místa procesů,
  • mají potenciál zlepšovat,
 • proces řízení rizik nejen podle ISO 31 000:
  • identifikace,
  • hodnocení a stanovení priorit rizik,
  • formulovat postup pro minimalizaci,
  • sledujte a kontrolujte dopad,
 • různé techniky a nástroje – založené na ISO 31010:
  • na základě případových studií a praktické aplikace včetně vysvětlení příslušných typů dokumentace, vztahu mezi dokumenty,
 • základní dokumenty:
  • politika řízení rizik, strategie řízení rizik, registr rizik, plán zlepšení rizik, plán komunikace rizik, plán reakce na rizika, zpráva o průběhu rizik.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení.

Místo konání:

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
16.01.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
20.02.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
31.03.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
12.05.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
16.06.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.600,- 8.740,- 12.420,- na poptávku
Lektoři kurzu:
 Libor Havránek

Libor Havránek

Více