Stavební právo v praxi 2020

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Pro majitele stavebních firem a podnikající subjekty v oblasti stavebnictví, pro podnikatele, společníky a jednatele společností, manažery, vedoucí pracovníky, firemní právníky a širokou veřejnost.

Co mi toto školení přinese?

Nejdůležitější úkony ve stavebních a souvisejích řízeních - ohlášení stavby, vyřízení stavebního povolení, oznámení o užívání stavby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby, změna stavby před jejím dokončením a územně plánovací informace. Dále se dozvíte, jak se u stavebního úřadu domoci co nejúčelněji svých práv a jaká jsou práva a povinnosti jejich úředníků. Budete seznámeni se všemi opravnými prostředky a způsoby, jak se bránit nesprávným či svévolným rozhodnutím stavebních úřadů, případně jejich nečinnosti. Naučíme Vás, jak správně uzavřít ve stavebnictví smlouvy tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Při školení budete provedeni celým procesem uzavírání smluv, všemi fázemi od vytvoření návrhu, přes jeho přijetí až po různé druhy ukončení smlouvy nebo odstoupení od ní. Ve Vaší praxi se tak poté vyhnete všem hlavním nástrahám vedoucím k neplatnosti smlouvy, k omylům nebo naopak k přijetí nežádoucích ujednání. Dozvíte se také, jak si za pomoci práva zajistit závazky ve stavebnictví, zejména ručením, zástavou nebo smluvní pokutou tak, aby v případě neochoty druhé strany či dlužníka bylo možno se účinně domáhat svých peněz či práv. Dozvíte se, jak efektivně Vaše pohledávky postoupit, započíst, zřídit zástavní právo, jak účinně používat smluvní pokutu a uznání dluhu a jak si ošetřit vztahy s Vašimi subdodavateli. Nakonec se dozvíte, kdy a jak se při obchodování promlčují závazky a jak je v případě neplnění ve správnou dobu vymáhat u soudu nebo u rozhodce a budete seznámení i s nejdůležitějšími pravidly náhrady škody. Součástí školení budou praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura (tj. rozhodnutí vyšších soudů, která zaplňují mezery v zákoně).

Co je náplní školení?

  • aktuální informace o legislativních změnách v předpisech stavebního práva,
  • stavební řád (čtvrtá část zákona č. 183/2006 Sb.). v praxi se zaměřením na stavební dozor,
  • pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě:
    společné zásady, kontrolní prohlídky staveb, neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečení práce, nezbytné úpravy, stavební příspěvek, údržba stavby, vyklizení stavby, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb, vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury, ukládání písemností a nahlížení do nich, obecné požadavky na výstavbu,
  • další aktuální otázky a problémy v oblasti aplikace stavebních předpisů v praxi,
  • diskuze, zodpovězení dotazů účastníků.
     

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
17.12.2019
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
21.01.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
04.03.2020
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
21.04.2020
09:00 - 16:00
Brno
4.000 ,- + DPH 21%
27.05.2020
09:00 - 16:00
Praha
4.000 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.000,- 7.600,- 10.800,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právn… Více