Štíhlé pracoviště a projektování výrobních buněk - ŠKOLENÍ NA DOTAZ

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Designérům, konstruktérům, procesním inženýrům, technologům a všem, kteří vstupují do návrhu a konstrukce nových výrobků, technologií, logistických toků, členům projektových týmů, vedoucím výroby a logistiky, mistrům, předákům a všem operátorům výroby a útvaru zásobování.

Co mi toto školení přinese?

Přehled trendů a metod, které se dnes uplatňují v návrzích a konstrukci pracovišť a výrobních linek, s cílem dosažení maximální produktivity a efektivity ve využití všech zdrojů při současném snížení nákladů na materiál, energie, výrobní a logistické zdroje a lidské kapacity; zásady a pravidla, jak tyto metody a trendy v maximální míře aplikovat ve svých interních procesech.

Co je náplní školení?

  • proč projektovat a vytvářet štíhlá pracoviště,
  • jaké jsou základní ergonomické principy projektování,
  • vysvětlení a názorné příklady ukázek rozdílů a (ne)výhod principů řízení výroby tlakem (push systém), nebo tahem (pull systém),
  • popis principu více strojové obsluhy a hlubší seznámení se s rozdíly a principy výroby pomocí klasického – technologického uspořádání procesů versus produktového,
  • vysvětlení principu, výhod a rizik zavedení toku jednoho kusu (one-piece-flow systém),
  • jak vhodně využít nízko nákladovou automatizaci pro zlepšení pracovních podmínek, 
  • jak předcházet chybám pomocí zavedení chybu vzdorných metod a přípravků,
  • vysvětlení principu automatického zastavení procesu v případě abnormalit,
  • charakteristika a popis principu chaku-chaku linky, U-buněk a jiných modelů uspořádaní výrobních linek,
  • praktické foto / video ukázky štíhlých pracovišť a linek.

V případě zájmu o realizaci tohoto školení nás kontaktujte na info@mbk.cz nebo telefon 739 079 000.

 
Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 0,- 0,- 0,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Ing. Dalibor Křivánek

Ing. Dalibor Křivánek

V oboru zavádění konceptu štíhlé výroby je od roku 2001, kdy začal působit na pozici výrobního manažera, kde byl zodpovědný za výrobkové produkty, plánován… Více