Trvalá (sociální) udržitelnost - pravidla ESG - NA DOTAZ

Informace o školení:

Trvalá udržitelnost

Udržitelnost znamená takový rozvoj, který není v rozporu se současnou ani budoucí potřebou a jehož cílem je zachovat biodiverzitu pro další generace. Trvalá udržitelnost zahrnuje sociální, ekonomický a environmentální pohled. 

Měnící se předpisy a preference spotřebitelů a výrobců nutí společnosti a organizace čelit dopadům jejich podnikání. Od 1.1. 2022 je uplatňováno v praxi Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit a následně je doplní i evropské ESG (E=Environment, S=sociální, G=řízení) standardy upřesňující reporting investorů (podle SFDR) a firem (podle CSRD). Bez prokázání trvalé udržitelnosti, nebudou moci společnosti od roku 2023 získat nové zakázky a projekty. V automobilovém průmyslu toto platí již od roku 2019.

Organizace musí prokázat odpovědný, transparentní, kvalifikovaný přístup v dlouhodobém horizontu s cílem chránit zájmy relevantních zainteresovaných stran, zaměstnanců a jejich rodin, okolních obyvatel a ostatních. Dobrovolně brát v potaz nejen ekonomický růst, ale i společenské hodnoty, etiku a legislativní požadavky stejně, jako ekologické hledisko od vývoje přes výrobu, užívání až po likvidaci svých produktů. Klíčové je i zaměření na získávání zdrojů, minimalizace spotřeby energií a materiálů, snížení emisí a přenášení požadavků v rámci celého dodavatelského řetězce.

 

Pro koho je toto školení určené?

Všem firmám a pracovníkům, ve veřejném a výrobním sektoru, kteří se podílejí na zadávání, komunikaci a řízení nákupních objednávek i celých zakázek. Kurz je také určen pro manažery, vedoucí nebo auditory, kteří mají v zodpovědnosti Systém řízení kvality a rozvoj dodavatelského řetězce a splnění legislativních povinností týkajících se trvalé udržitelnosti. Vhodný je i pro administrativní pracovníky ze středního managementu a oblasti lidských zdrojů, kteří odpovídají za zaměstnance, brigádníky a agenturní pracovníky.

Co mi toto školení přinese?

Naučíte se implementovat základní požadavky trvalé udržitelnosti do vašeho zavedeného systému managementu kvality. Během kurzu zjistíte základní pravidla pro zadávání a komunikaci v oblasti zakázek, a to jak pro veřejný, tak i výrobní sektor s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Naučíte se nová pravidla a postupy při jednáních se spotřebiteli, zákazníky a výrobci při poptávkových řízení či výběrových řízení, zadávání zakázek, a to vše při splnění požadavku na trvalou udržitelnost. Získáte přehled právních aspektů a návod, jak implementovat Sociální udržitelnost v rámci Systému řízení kvality dle ISO 9001 nebo IATF 16949, či jiné systémové normy.

Co je náplní školení?

Sociální udržitelnost jako součást systému managementu kvality (QMS)

 • Způsob implementace Trvalé udržitelnosti v rámci interního systému řízení kvality.
 • Odpovědnost vedení v interním systému řízení kvality.
 • Relevantní dokumentované informace a jejich obsah – v jakých dokumentech je třeba mít informace o trvale udržitelném rozvoji a jak je udržovat
 • Požadavky norem a zákazníků (státu)
 • Předávání informací v rámci dodavatelského řetězce, zadávací podmínky, hodnocení dodavatelů se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj
 • Komunikace s ohledem na Trvalou udržitelnost – jaké informace a data jsou požadována a jak často.

Ověřování implementace Trvalé udržitelnosti

 • Proces interního auditu a ověření Trvalé udržitelnosti
 • Forma dotazníku a způsob jeho hodnocení
 • Tvorba auditové zprávy

Právní požadavky při zakázkách ve veřejném i výrobním sektoru.

 • soulad s mezinárodně uznanými lidskými a pracovními právy
 • zákaz dětské a nucené práce
 • dodržování a podpora etického chování
 • dodržování právních norem a environmentálních pokynů
 • preventivní ochrana životního prostředí a udržitelné zdroje

V případě zájmu o realizaci tohoto školení nás kontaktujte na info@mbk.cz nebo telefon 739 079 000.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 0,- 0,- 0,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více

 Libor Havránek

Libor Havránek

Více