Human resources management

Smyslem naší HR služby formou outsouringu je poskytnutí kompletních služeb zákazníkovi v oblasti zabezpečení personální agendy. Lidské zdroje (HR) jsou nejcennější pro každou i malou firmu. MBK si to plně uvědomuje a proto HR považuje za klíč k růstu a prosperitě firmy. Formou outsourcingu poskytujeme komplexní služby pro zajištění HR. Nastavíme Vám nezbytné procesy pro práci se zaměstnanci, pro jejich kontinuální rozvoj, pomůžeme s výběrem nových zaměstnanců na Vámi určená pracovní místa apod. Jako poradci známe konkrétní požadavky, které by zaměstnanci na dané pracovní pozici měli plnit. Pomůžeme Vám s nastavením potřebných postupů, dokumentů a záznamů, nabízíme i udržování tohoto systému.
 
 

CÍL

 • Vytvoření přehledného systému HR ve společnosti
 • Udržování potřebných dokumentů a záznamů v aktuálním, dostupném a přehledném stavu
 • Zajištění právních požadavků na HR

 

DOBA REALIZACE/TERMÍN

Na základě prvotního zmapování Vašich potřeb Vám nabídneme konkrétní produkty, které by Vás mohly z hlediska zajištění personalistiky zajímat. Zajištění a nastavení potřebných postupů a dokumentů trvá v odhadu cca 1-2 měsíce dle složitosti firmy. Průběžné udržování systému HR dle požadavků firmy (cca 5-15 hod měsíčně).
 
 

POPIS PRODUKTU

 • Vytvoření systémových postupů pro zajištění personální agendy ve společnosti a příprava potřebných formulářů
 • Sestavení kvalifikačních požadavků na pracovní pozice
 • Vytvoření popisů pracovních míst
 • Na základě požadavku na příjem zaměstnance zajištění výběrového řízení
 • Zajištění vstupní dokumentace k přijetí zaměstnance
 • Spolupráce s účetní společností
 • Zajištění vstupního školení BOZP a PO
 • Vedení osobních složek zaměstnanců
 • Sestavování plánů vzdělávání
 • Sestavování plánu lékařských periodických prohlídek
 • Motivační programy pro zaměstnance
 • Školení zaměstnanců ve vybraných oborech (ISO normy, auditování, školení o dokumentaci, BOZP a PO, ochrana životního prostředí, metrologie, komunikace, řízení procesů, management,...)
 • Zajištění školení zaměstnanců ve specializovaných oborech
MBK má bohaté zkušenosti v oblasti školení zaměstnanců v různých oblastech a zkušenosti se zavedením a udržováním systémů řízení společnosti.
 
 

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Ušetření jedné pracovní pozice s trvalým příjmem
 • Využití zkušeností poradce ze stovek firem a zázemí týmu poradců MBK
 • Jasný plně kontrolovaný systém HR
 • Jasné požadavky na pracovní místo
 • Profesionální přístup k zajištění outsourcované služby (nestranný pohled, naplnění zákonných požadavků apod.)
 • Kompletní zajištění HR služeb od výběru pracovníka až po kontinuální rozvoj
 • Možnost využití školícího zázemí MBK pro rozvoj pracovníků

 

KALKULACE

Tato služba je fakturována za hodinovou sazbu od 1500 Kč za hod. V případě dlouhodobé spolupráce je možné domluvit cenu projektu individuálně a maximálně zohlednit potřeby a požadavky Vás, zákazníka. Prosím, kontaktujte nás.