Vyhledávání

Audity ISO - interní i dodavatelské

Zavedením systému managementu, ať už se jedná o systém kvality dle  ISO 9001, systém environmentálního managementu ISO 14001,  bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle ISO 45001, bezpečnost informací v souladu s ISO 27001 anebo ISO 50001 - hospodaření s energiemi či jakékoliv další normy Vaše práce nekončí. Po úspěšném absolvování certifikačního auditu je třeba celý systém dále udržovat a zlepšovat. Jedním z požadavků každé systémové normy je provádění interních auditů. Interním auditem se prověřuje, jak organizace dodržuje nastavená pravidla, zda plní požadavky normy a legislativy, a je to také jeden z nástrojů ke zlepšování celého systému.

Audit by měl být efektivní a nacházet potenciály pro zlepšení. Definice interního auditu dle správní rady IIA zní:

Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a správy a řízení organizace.


Námi prováděné interní audity vyhodnocují nejen shodu s požadavky normy nebo legislativy, ale naši poradci jsou proškoleni tak, aby ve firmách nacházeli potenciály pro zlepšování, dávali vhodná doporučení a upozorňovali na možná rizika, která se v procesech, dokumentaci nebo provozech, vyskytují. Výhodou je nadhled externího auditora a nulová provozní slepota.

Jaké jsou možnosti při provádění interních auditů?

Každá z možností má své výhody a nevýhody. Pokud Vás napadnou další, které zde nemáme uvedeny, rádi vaše tipy uvítáme a doplníme.

VÝHODY PROVÁDĚNÍ AUDITŮ EXTERNĚVÝHODY PROVÁDĚNÍ AUDITŮ INTERNÍMI PRACOVNÍKY
 • zkušenosti, znalosti a praxe
 • multidisciplinární neustále vzdělávání
 • nadhled a žádné neformální interní vztahy
 • nový úhel pohledu na danou problematiku
 • efektivní využití času
 • profesionální přístup a respekt
 • znalost interního prostředí a vazeb
 • nižší finanční náklady
 • možnost provedení auditu "kdykoliv"

NEVÝHODY PROVÁDĚNÍ AUDITŮ EXTERNĚNEVÝHODY PROVÁDĚNÍ AUDITŮ INTERNÍMI PRACOVNÍKY
 • vyšší cena
 • nutné plánování delší čas dopředu
 • nezkušenost některých začínajících auditorů
 • nedostatečné znalosti a zkušenosti různé problematiky
 • absence znalostí legislativních požadavků
 • křížení auditů s osobními vazbami
 • neoblíbenost v interním kolektivu
 • omezené časové možnosti nad rámec každodenní práce
 • formálnost a  provozní slepota


I. Audity prováděné externě - outsourcing

Naše společnost a všichni poradci, mají dlouholeté zkušenosti nejen v oblasti provádění interních auditů nebo auditů u dodavatele, ale i v dalších disciplínách jako jsou procesní přístup, zlepšování, SPC, řízení rizik, komunikace, manažerské dovednosti a další. Náš tým poradců se skládá z odborníků na vysoké úrovni, neustále se vzdělávají a všichni jsou držiteli osvědčení k provádění interních auditů. Vědí co a jak, mají zkušenosti, praxi a dokážou opravdu poradit.  Na základě smlouvy o udržování systému nebo objednávce jsme schopni Vám zajistit služby na nejvyšší možné úrovni a zabezpečit, že při následných auditech dozorových a re-certifikačních nebude hrozit odebrání certifikátu. 

II. Audity provádění vlastními pracovníky

Interní auditor musí být nezávislý, což znamená, že nesmí auditovat výsledky své vlastní práce. Aby bylo zajištěno dodržení tohoto požadavku každé ISO normy, je nutné mít alespoň dva zaměstnance, kteří mají školení interních auditorů. Školením získá zaměstnanec teoretické znalosti, což ještě neznamená, že je zcela efektivně a úspěšně bude umět aplikovat v praxi.  Můžete je poslat k nám na otevřené školení, nebo si vyškolit interní auditory přímo u vás ve firmě a uspořádat jim školení na míru. Školení může trvat 1 den, ale klidně i třeba 5 dní, včetně praktického nácviku auditu na Vámi vybraném pracovišti. Je vhodné najít takové pracovníky, kteří se o auditování zajímají, a nejlépe již mají se systémy managementu zkušenosti.

III. Kombinace I. + II.

Vyškolením svých vlastních interních auditorů je zajištěno, že můžete provádět interní audity nebo audity u dodavatele prakticky kdykoliv. To, zda jsou efektivní a účinné, Vám pak pomůže odhalit náš pracovník, nezávislý interní auditor. Získáte tak i náhled „zvenčí“ a odstraníte tím riziko provozní slepoty a dozvíte se zajímavé novinky a "best practice".


    III.A. Procesní audity

Procesně orientované interní audity pomáhají zlepšovat funkčnost celé firmy a vzájemnou komunikaci. Správné dotazy, analýza rizik v procesu, přezkoumání dokumentace či rozbor posloupných kroků a jejich správnost a logika, to vše může být předmětem interního auditu, a výstupem je pak třeba nově namodelovaný proces. Podívejte se na více informací, najdete je v Procesním přístupu


    III.B. Hodnocení souladu

Formou interního auditu Vám prověříme i plnění legislativních požadavků, tedy hodnocení souladu s právními a jinými požadavky, ve smyslu ISO 14001 a ISO 45001 nebo ISO 50001. Blíže se na tuto službu můžete podívat zde.


    III.C. Audit u dodavatele

Pokud se rozhodnete provádět audit u svých dodavatelů, řešíte většinou konkrétní zakázku, dodávku nebo případně projekt. Zaměření auditu u dodavatele je na proces výroby, skladování, nákupu, balení a kontroly kvality s cílem vzájemně si vyměnit důležité informace a nacházet možnosti zlepšování. Budují se tím "vzájemně prospěšné dodavatelsko - odběratelské vztahy".  Jejich provádění je vlastně takové ověření procesů u dodavatele a současně rozvoj dodavatelů, abyste se na ně mohli za každé situace spolehnout a věděli, co můžete očekávat.


Mám zájem o ISO

S radostí Vám vytvoříme nabídku na audit přímo na míru a může obsahovat i hodnocení souladu s právními a jinými požadavky.  Ať už máte zájem audit procesní, produktový nebo ISO audit, můžeme Vám pomoci. Určitě umíme i audity dodavatelské - zákaznické audity. Rádi přizveme Vaše auditory,  případně Vám sestavíme nabídku školení na míru u Vás ve firmě, včetně praktického zácviku a workshopů. 

Chcete pomoct s audity? Kontaktujte nás.

Audity

10800 Kč 9000 Kč Brno
Objednat
11600 Kč 10000 Kč Praha
Objednat
9800 Kč živě online
Objednat
4700 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
5600 Kč 5000 Kč Praha
Objednat
5200 Kč 4700 Kč Brno
Objednat
7200 Kč 5500 Kč Praha
Objednat
6300 Kč živě online
Objednat
6800 Kč Brno
Objednat
5300 Kč živě online
Objednat
5800 Kč Brno
Objednat
6200 Kč Praha
Objednat
24000 Kč 20000 Kč živě online
Objednat
24000 Kč živě online
Objednat
10800 Kč 10000 Kč Brno
Objednat
9800 Kč 9000 Kč živě online
Objednat
11600 Kč Praha
Objednat
4400 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
5300 Kč Praha
Objednat
4900 Kč Brno
Objednat
4900 Kč Brno
Objednat
5300 Kč Praha
Objednat
4900 Kč Brno
Objednat
5300 Kč 4800 Kč Praha
Objednat
4900 Kč 4500 Kč Brno
Objednat
4400 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
5500 Kč 4500 Kč Brno
Objednat
5000 Kč 4500 Kč živě online
Objednat
5500 Kč Brno
Objednat
9800 Kč živě online
Objednat
11600 Kč Praha
Objednat
10800 Kč Brno
Objednat
5900 Kč Praha
Objednat
4800 Kč Brno
Objednat
5900 Kč Praha
Objednat
4400 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
4900 Kč 4500 Kč Brno
Objednat
5300 Kč Praha
Objednat
12600 Kč živě online
Objednat
13600 Kč Brno
Objednat
12600 Kč živě online
Objednat
12600 Kč živě online
Objednat
14400 Kč Praha
Objednat
13600 Kč Brno
Objednat
4700 Kč 4200 Kč živě online
Objednat
5600 Kč 5000 Kč Praha
Objednat
5200 Kč Brno
Objednat
5900 Kč 5000 Kč Praha
Objednat
5500 Kč Brno
Objednat
5000 Kč živě online
Objednat
4900 Kč 4500 Kč Brno
Objednat
4400 Kč 4000 Kč živě online
Objednat
5300 Kč 4800 Kč Praha
Objednat
10800 Kč Brno
Objednat
9800 Kč živě online
Objednat
11600 Kč Praha
Objednat
5100 Kč Praha
Objednat
4400 Kč živě online
Objednat
4700 Kč Brno
Objednat

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.