GDPR - General Data Protection Regulation

Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) představuje v současnosti nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu osobních dat na světě. Týká se naprosto každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů a dalších osob napříč sektory i obory ve všech zemích EU.
 
 

CÍL

 • Interpretace teoretických požadavků nařízení GDPR v praktické podobě
 • Tvorba metodiky a nastavení nezbytných kroků ke splnění všech bodů nařízení 
 • Nastavení procesu úspěšné implementace 

 

DOBA REALIZACE/TERMÍN

Vždy je dobré na začátku provést přezkoumání rozsahu plnění legislativních předpisů, které se na Vaši organizaci vztahují. Na základě informací z tohoto přezkoumání jsme pak schopni určit časový horizont pro zajištění a nastavení potřebných postupů a dokumentů. 
 
 

POPIS PRODUKTU

V rámci naplnění požadavků GDPR Vám můžeme být nápomocni v následujících směrem čili Vám nabízíme naše následující služby:
 
 

1) ŠKOLENÍ

Školení ohledně problematiky GDPR, a to buď jako otevřené školení s realizací v Brně nebo Praze nebo jako skupinové školení na míru přímo u Vás ve společnosti s doporučenou max. skupinou 10-12 osob.

2) VZOROVÁ DOKUMENTACE

V případě zájmu pouze o dokumentaci Vám za poplatek poskytneme následující vzorovou dokumentaci, s kterou byste měli být schopni kompletně naplnit požadavky nařízení GDPR :

 • Zpracovatelská smlouva
 • Obecný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Prohlášení na webové stránky
 • Předpřipravená analýza zpracování osobních údajů se zákonnými retenčními lhůtami
 • Směrnice o ochraně osobních údajů
  • Vzor odvolání souhlasu subjektů údajů se zpracováním osobních údajů
  • Formulář pro přehled žádostí o informace
  • Vzor žádosti o subjektů údajů o opravu osobních údajů
  • Vzor informace o přijatých opatřeních, sdělení o ne/provedení opravy osobních údajů
  • Vzor žádostí subjektu údajů o výmaz osobních údajů
  • Ohlašovací formulář pro ohlášení bezpečnostních incidentů

 

3) IMPLEMENTACE V PODOBĚ ZVÝHODNĚNÉHO BALÍČKU

Tuto variantu volí klienti, kteří potřebují pouze metodické vedení našeho poradce a poskytnutí vzorové dokumentace, následně jsou sami schopni dokončit úspěšně svoji implementaci.

Během odborné návštěvy ve Vaší společnosti s Vámi poradce udělá prvotní analýzu v rámci všech procesů ve společnosti. Výstupem je pak zhodnocení připravenosti z hlediska požadavků GDPR. Z této analýzy Vám poradce navrhne zabezpečení, které je žádoucí implementovat, ať už jde o zabezpečení technické, organizační či právní. Následně Vám budou předány všechny vzory veškeré potřebné dokumentace s informacemi, jak tyto vzory přizpůsobit potřebám Vaší společnosti. Posledním krokem bude závěrečné ověření a vyhodnocení souladu teorie s praxí, že je vše správně a v souladu s nařízením.

 

4) IMPLEMENTACE GDPR NA KLÍČ

V rámci této služby Vám pod vedení poradce zabezpečíme kompletní implementaci, tedy od školení managementu, zaměstnanců, analýzy, přizpůsobení veškeré dokumentace přesně na míru, a nakonec vše zkontrolujeme v rámci finálního auditu. V případě zájmu o tuto variantu by Vás poradce kontaktoval, aby se ujistil v časové náročnosti projektu. 

 

5) ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ, AUDIT

Služba spočívá v podobně osobní účasti poradce, která slouží pro zjištění stavu GDPR a celkové vyhodnocení souladu teorie s praxí. Poradce projde namátkově některé procesy, zejména ty rizikové, a na referenčním vzorku ověří, že je vše správně a v souladu s nařízením. Tato služba se pohybuje obvykle v časové náročnosti 4-8 h dle různých kritérií jako je velikost spol, počet procesů atd.

 

6) POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ROZSAH A CENY

1) ŠKOLENÍ

Sazby otevřeného školení najdete zde.

Sazba školení na míru se odvíjí dle počtu osob, standardně v rozpětí 16.500,- - 22.000,- bez DPH / 1 den 

 

2) VZOROVÁ DOKUMENTACE

Balíček vzorové dokuementace zpostředkujeme v e-mailové podobě za sazbu 10.000,- bez DPH.

 

3) IMPLEMENTACE V PODOBĚ ZVÝHODNĚNÉHO BALÍČKU

Orientační rozsahy a ceny: 

Typ společnosti

Odhad rozsahu

Cena bez DPH v Kč

Menší firma do 10 zaměstnanců

6-8 hodin

od 13.800,-Kč do 18.400,-Kč

Střední firma okolo 11-25 zaměstnanců

9-11 hodin

od 20.700,- Kč do 25.300,-Kč

Velká firma 25+ zaměstnanců

11 – 15 hodin

od 25.300,- Kč do 32.200,-Kč

 

4) IMPLEMENTACE GDPR NA KLÍČ

Tato služba se odvíjí od poradcem stanoveného rozsahu. Cena za 1 h poradce je zpoplatněna sazbou 2.300,- bez DPH.

 

5) ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ, AUDIT

Tato služba se pohybuje obvykle v časové náročnosti 4-8 h dle různých kritérií jako je velikost spol, počet procesů atd. Cena za 1 h poradce je zpoplatněna sazbou 2.300,- bez DPH.

 

6) POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cena služby na poptávku.

 

Rádi Vám vytvoříme nabídku přímo na míru nebo zodpovíme Vaše doplňující dotazy. Prosím, kontaktujte nás.