POVEZ

POVEZ II.

POPIS A CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a samotným podnikatelům tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Projekt tak usiluje o udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem a zaměstnanců, včetně adaptability starších pracovníků.

 

VÝŠE DOTACE

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů (maximálně však 85%) vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky, tzn. pokud firma nemá vyčerpáno za poslední 3 roky na dotacích 200.000 EUR v rámci podpory de minimis, tak dostane dotaci maximální možnou výši 85%.

Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

 

Příspěvek na mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji, a to ve výši 100% (maximální příspěvek je 198,-/ osobohodina)

Zaměstnanec navržený k účasti na vzdělávací aktivitě musí být v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci (nikoli však DPP či DPČ).

Dotací budou podpořeni také tzv. potenciální zaměstnanci, které zaměstnavatel v době realizace hodlá zaměstnat, což dokládá s finálním vyúčtováním jejich pracovní smlouvou.

 

(NE)PODPOROVANÁ TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností SOFT SKILLS je projektem podporováno výjimečně, obdobně nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. vzdělávací aktivity obecné IT gramotnosti, řidičský průkaz sk. B).

Podporované jsou aktivity jako např. odborné marketingové dovednosti, specializované IT dovednosti, obsluha nového informačního systému, obsluha speciálních strojů, nové přístupy a inovační technologie, odborné dovednosti, schopnosti a vědomosti v daném oboru,…

Jazykové vzdělávání je podporováno pouze v odborné rovině s délkou trvání max. 6-ti měsíců.

Další vybrané informace:

  • nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti – FÚ, všechny ZP, SOC, Celní úřad
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
  • Zjednodušené výběrové řízení na výběr dodavatele vzdělávání s hodnotou do 400 000 Kč bez DPH - postačí oslovit 2 firmy při realizovaném průzkumu trhu.

 

Modelový příklad (skupina cca 15-ti školených osob, 80 hodin školení, náklad školení 399.000,-):

ÚP v tomto případě proplatí:                                                            

  1. dotaci na školení ve výši 85% (podpora de minimis) tj. 339.150,- (ÚP proplácí až po skončení vzdělávací aktivity na základě předložení výpisu z BÚ, že příjemce dotace uhradil vystavenou fakturu vzdělávacímu zařízení).
  2. refundaci mezd u všech školených zaměstnanců ve výši 100% tj. 237.600,- (při maximálním výzvou stanoveném mzdovém příspěvku ve výši 198,-/1h (hodinová mzda v základu + zákonný odvod), mzdy jsou počítány pouze z nepohyblivé složky mzdy, neproplácí se odměny, příplatky aj. (ÚP proplácí měsíčně zpětně vždy za daný odvedený měsíc).


Takto může firma žádat i několikrát za rok, maximální výše dotace je však 500.000.-/měsíc.

 

VÝBĚR ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ 

Od roku 2016 jsme úspěšně realizovali přes 50 dotačních projektů.

 

Maximus Resort, a.s.

ADI interiér s.r.o.

AD Economy, s.r.o.

SUBTECH, s.r.o.

Linio Plan, s.r.o.

Arch. Design, s.r.o.

Reklamní agentura MARCO, s.r.o.

Brněnské komunikace, a.s.

H.A. TECHNIK s.r.o.

U1 s.r.o.

U1 lighting s.r.o.

Wellness resort s.r.o.

HACIENDA MEXICANA s.r.o.

HICON -dopravní značení, s.r.o.

Cenatio s.r.o.

MON - EST BRNO, s.r.o.

U Badinů s.r.o.

ASEC - elektrosystémy, s.r.o.

AVRIOINVEST, a.s.

Kytnerka s.r.o.

WPA CZ, s.r.o.

MARCO reklamní agentura, spol. s.r.o.

BEG BOHEMIA, spol. s.r.o.

BRIXTON - stavitelství, s.r.o.

La Corrida Restaurant s.r.o.

STEAK HOUSE K1, s.r.o.

PIZZERIE K1, s.r.o.

Restaurace Kavkaz 

Nakladatelství JOTA

SONO Hotel Brno

Unicab, s.r.o.