Školení a kurzy na míru

Vybrali jste si z naší nabídky školení či kurz a chtěli byste ho přizpůsobit požadavkům Vaší organizace? Chtěli byste vybrané školení realizovat pouze pro Vaše zaměstnance a přímo u Vás ve společnosti?

Nevyhovuje Vám žádný z vypsaných termínů u otevřeného školení? Rádi zohledníme Vaše přání a potřeby a uspořádáme pro Vás danou vzdělávací aktivitu na míru. Současně Vám také naplánujeme a organizačně zajistíme Vaši firemní akci spojenou s teambuildingem. Postaráme se o kompletní servis od zajištění ubytování přes občerstvení až po zorganizování doprovodných aktivit.

Při realizaci školení vycházíme z naší koncepce, která se opírá mimo jiné o 4 základní pilíře:

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Usilujeme o zvyšování kvality a efektivnosti vzdělávání, a to konkrétně nejen v podobě obsahu a formy vzdělávání, ale také samozřejmě v podobě kvalitních studijních opor a samotného organizačního zajištění konkrétního vzdělávání. Velký důraz je kladen zejména na zvyšování pestrosti nabídky vzdělávacích obsahů, metod a forem práce a organizace možnosti volby nejrůznějších cest vedoucích k získání požadovaného vzdělání. Smyslem je zvýšit nejen aktivitu jednotlivce, ale zejména jeho zodpovědnost za úroveň vlastního vzdělání. Nasazujeme již ověřené metodické postupy, které jsou prověřené naší školicí a také poradenskou činností a našimi dlouhodobě spolupracujícími klienty. Dbáme primárně na individualitu každého jednotlivce vzdělávacího procesu, plně respektujeme jeho požadavky a očekávání z výstupů. Naši přidanou hodnotu vidíme mimo jiné v proaktivním přístupu založeném na měřitelných cílech a na přímé aplikaci nově získaných kompetencí, které lze bezprostředně aplikovat na pracovní prostředí cílové skupiny a podrobit je přímé konfrontaci s výkonem dané pracovní pozice.

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP

Systémové myšlení a systémový přístup přispívá ke kreativním změnám v procesu učení směrem k aktivnímu učení, k odhalování chyb, komplexnímu porozumění a zajištění smysluplnosti obsahu i forem vzdělávání. Cílem je propojení vzdělávání s řešením problémů z praxe pomocí systémového myšlení.

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Při rozvoji daných klíčových kompetencí postupujeme nejprve od fáze definování vzdělávacího cíle, z něhož vyplývá, co by měl účastník vzdělávacího procesu umět po absolvování dané vzdělávací aktivity. V profilu absolventa jsou uvedeny jeho základní kompetence, které má na základě vzdělávání získat a současně uvedeny možnosti jeho uplatnění v praxi. To je umožněno systémovým přístupem k procesu učení, hledáním souvislostí mezi jednotlivými disciplínami, a podporováním aktivního učení každého jednotlivce.

METODY PROJEKTOVÁNÍ

Při tvorbě koncepce metodiky využíváme zásad a technik projektového řízení.

Nechte si od nás vypracovat nabídku na školení na míru a přesvědčte se o kvalitě a cenové dostupnosti našich služeb. Inspirujte se například vzorovou nabídkou na ŠIA (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001):