BOZP a PO a technická správa budov

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Účastnit se může každý vedoucí pracovník, ředitel či manažer, který se chce dozvědět, jaké povinnosti má každá společnost z hlediska legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO. V průběhu školení se všichni účastníci dozvědí, co je to prevence rizik na pracovišti, jaká školení musí zaměstnavatel zajistit, kdy a jak musí proběhnout bezpečnostní prověrka, jak vytvořit a vést požadovanou dokumentaci a taktéž povinnosti v rámci technického zabezpečení a správy budov jako plány údržby a revizí, vyhrazená technická zařízení, výbava a chod skladů, stroje, přístroje atd. Vhodné je i pro začínající manažery bezpečnosti v souladu s normou ISO 45001 či facility manažery, kteří mají tuto oblast v rámci svých pracovních náplní. Přínosem bude i pro jednatele firem, kteří se chtějí dozvědět komplexní informace na toto téma.

Co mi toto školení přinese?

Ač si dnes mnoho firem najímá externí poradce a OZO na zajištění služeb v oblasti BOZP a PO, odpovědnost zůstává stále na jednateli firmy a na vedoucích zaměstnancích. Chcete-li se dozvědět informace o tom, jaké základní požadavky jsou na firmu kladeny a jak zkontrolovat, že je plníte, přijďte na toto školení. Bude Vám prezentováno, jaké povinnosti mají vaši zaměstnanci, vy a vaše odborně způsobilá osoba, jaké kontroly a zkoušky je nutné provádět, k čemu je požadavek na vedení evidence a jak tvořit dokumentaci.

Co je náplní školení?

 • komplexní seznámení s povinnostmi firem a vedoucích pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany s důrazem na ochranu zaměstnavatele,
 • OZO v prevenci rizik,
 • analýza rizik na pracovišti,
 • kategorizace práce,
 • školení a školicí činnost,
 • prostředky kolektivní ochrany a OOPP,
 • pracovní úrazy,
 • pracovně lékařské služby,
 • kontrolní činnost, včetně roční prověrky BOZP (kontrola na jednotlivých pracovištích, vybavenost a používání OOPP, zaskladnění ve skladech, manipulační skladovací jednotky atd.),
 • základ PO (požární připravenost - únikové cesty, hasicí technika, samostatná hasicí zařízení (SHZ), elektronický protipožární systém (EPS), požární ucpávky, dveře atd.),
 • povinná dokumentace (tvorba, aktualizace a dodržování),
 • povinnosti při spolupráci a kooperacích (součinnost v oblasti BOZP při práci na pracovišti jiného zaměstnavatele, co dělat při opravách a stavebních úpravách, externích servisech, údržbě a úklidu atd.)
  • nutnost vzájemného seznámení s riziky,
  • vypracování plánu součinnosti na ochranu BOZP obou stran,
 • požadavky při nakládání s chemickými látkami,
  • evidence a bezpečnostní listy,
  • balení, značení a skladování,
  • povinnosti při manipulaci, OOPP, dokumentace,
  • povinnosti a školení,
 • technická správa budov,
 • průřez požadavky na plány údržby a revizí,
 • povinnosti při obsluze a údržbě vyhrazených technických zařízení
  • zdvihací (jeřáby, výtahy, plošiny atd.),
  • plynové (kotelny, plynové bomby, topení (SAHARA) atd.),
  • elektrické (rozvody, rozvaděče, elektrocentrály atd.),
  • tlakové (kompresory, vzdušníky, tlakové nádoby atd.),
 • kontroly a kontrolní činnosti, jejich četnost, periodicita, požadavky na záznamy, podklady a doklady, kvalifikace osob provádějících kontroly a jejich odborná způsobilost, např. pro kontroly revize:
  • ručního el. nářadí a přístrojů,
  • žebříků a schůdků,
  • strojů,
  • vybavení skladů,
  • vzduchotechnika, topení, klimatizace atd.,

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
04.09.2019
09:00 - 16:00
Brno
3.100 ,- + DPH 21%
03.10.2019
09:00 - 16:00
Praha
3.100 ,- + DPH 21%
07.11.2019
09:00 - 16:00
Brno
3.100 ,- + DPH 21%
05.12.2019
09:00 - 16:00
Praha
3.100 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 3.100,- 5.890,- 8.370,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Bc. David Ospalý

Bc. David Ospalý

Školitel BOZP/PO a facility managementu, který se pohybuje v tomto oboru více jak patnáct let a za tuto dobu získal zkušenosti s vedením menších, i větších… Více

Mgr. Milan Limberg,DiS.

Mgr. Milan Limberg,DiS.

Vystudoval Vyšší odbornou školu Ekonomika a management podniku, se zaměřením na Řízení a zabezpečování jakosti a současně i pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, kdy předmětem… Více