BOZP a PO a technická správa budov

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Účastnit se může každý vedoucí pracovník, ředitel či manažer, který se chce dozvědět, jaké povinnosti má každá společnost z hlediska legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO. V průběhu školení se všichni účastníci dozvědí, co je to prevence rizik na pracovišti, jaká školení musí zaměstnavatel zajistit, kdy a jak musí proběhnout bezpečnostní prověrka, jak vytvořit a vést požadovanou dokumentaci a taktéž povinnosti v rámci technického zabezpečení a správy budov jako plány údržby a revizí, vyhrazená technická zařízení, výbava a chod skladů, stroje, přístroje atd. Vhodné je i pro začínající manažery bezpečnosti v souladu s normou ISO 45001 či facility manažery, kteří mají tuto oblast v rámci svých pracovních náplní. Přínosem bude i pro jednatele firem, kteří se chtějí dozvědět komplexní informace na toto téma.

Co mi toto školení přinese?

Základem je zjistit, které dodavatele je nutné nebo vhodné auditu podrobit, a jak si smluvně toto ošetřit a co vše je vhodné brát v úvahu (Řízení dodavatelského řetězce). Podíváme se na to, jak audit vhodně naplánovat a vyhodnotit rizika, podle jakých kritérií jej provádět, a jak zvolit správnou metodu pro hledání shody. Naučíte se na audit připravit, vytvořit si vhodný check-list, seznam otázek a prozradíme Vám i oblasti, které je dobré zkoumat podrobněji. Řekneme si, jak zjistit maximum podstatných informací za minimum času a jak a kde hledat souvislosti. Naučíte se posoudit shodu, jasně definovat neshody z auditu opřená o kritéria a také definovat doporučení pro další rozvoj Vašich dodavatelů.

Co je náplní školení?

 • komplexní seznámení s povinnostmi firem a vedoucích pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany s důrazem na ochranu zaměstnavatele,
  • OZO v prevenci rizik,
  • analýza rizik na pracovišti,
  • kategorizace práce, školení a školicí činnost,
  • prostředky kolektivní ochrany a OOPP, pracovní úrazy,
  • pracovně lékařské služby,
  • kontrolní činnost, včetně roční prověrky BOZP (kontrola na jednotlivých pracovištích,
  • vybavenost a používání OOPP, zaskladnění ve skladech, manipulační skladovací jednotky atd.),
  • základ PO (požární připravenost - únikové cesty, hasicí technika, samostatná hasicí zařízení (SHZ),
  • elektronický protipožární systém (EPS), požární ucpávky, dveře atd.),
 • povinná dokumentace (tvorba, aktualizace a dodržování),
 • povinnosti při spolupráci a kooperacích (součinnost v oblasti BOZP při práci na pracovišti jiného zaměstnavatele, co dělat při opravách a stavebních úpravách, externích servisech, údržbě a úklidu atd.)
  • nutnost vzájemného seznámení s riziky,
  • vypracování plánu součinnosti na ochranu BOZP obou stran,
 • požadavky při nakládání s chemickými látkami,
  • evidence a bezpečnostní listy,
  • balení, značení a skladování,
  • povinnosti při manipulaci, OOPP,
  • dokumentace, povinnosti a školení,
 • technická správa budov,
  • průřez požadavky na plány údržby a revizí,
 • povinnosti při obsluze a údržbě vyhrazených technických zařízení
  • zdvihací (jeřáby, výtahy, plošiny atd.),
  • plynové (kotelny, plynové bomby),
  • topení (SAHARA) atd.),
  • elektrické (rozvody, rozvaděče, elektrocentrály atd.),
  • tlakové (kompresory, vzdušníky, tlakové nádoby atd.).

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
15.12.2022
09:00 - 16:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
09.01.2023
09:00 - 16:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
13.02.2023
09:00 - 16:00
Brno
4.600 ,- + DPH 21%
20.03.2023
09:00 - 16:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
25.04.2023
09:00 - 16:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
29.05.2023
09:00 - 16:00
ONLINE
4.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 4.600,- 8.740,- 12.420,- na poptávku
Lektoři kurzu:
 Petra Císařová DiS.

Petra Císařová DiS.

Vystudovala Vyšší odbornou školu Ekonomika a management podniku, se zaměřením na Řízení a zabezpečování jakosti. Ukončením studia získala nejen velice cenné… Více