Vyhledávání

Hana Salačová

Hana Salačová

Hana Salačová

Poradce, lektor
Zkušená lektorka s více než dvacetiletou praxí z oblasti personalistiky, procesního řízení, GMP, auditování i environmentu a BOZP a PO. K tomu nespočet "aha efektů" a praktické workshopy.

Hana získala většinu svých profesních zkušeností ve farmaceutickém průmyslu – oblasti s vysokou mírou regulace a kontroly. Nastavovala v podnicích procesy dle vybraných ISO norem, připravovala společnosti na úspěšnou certifikaci. V dalších organizacích se podílela na ověřování kvality a účinnosti zavedených postupů, případně navrhovala jejich úpravu. Její předností je schopnost nalézat rovnováhu mezi legislativními či systémovými povinnostmi a procesními potřebami organizace. Zastává názor, že má-li být jakýkoliv systém efektivní a vést k neustálému zlepšování organizace, musí být srozumitelný a zároveň užitečný i pro její pracovníky. Vystudovala ekonomii, psychoterapii, personální management a interní audit. Má praxi v malých i velkých nadnárodních firmách u nás i v zahraničí. Působila na manažerských pozicích v oblastech HR (Human Resources), EHS (Environment, Health and Safety) a CSR (Corporate Social Responsibility). Při své práci měla příležitost spolupracovat na projektech v mezinárodních týmech, a tak poznat multikulturní odlišnosti jednotlivců. Při své lektorské práci dává přednost praktickým cvičením před klasickým přednášením. Neustále klade koučovací otázky a vtahuje účastníky do diskuze. Její prioritou je poznání klientů a vedení školení s ohledem na jejich konkrétní potřeby.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.