Vyhledávání

Petr Kaňka

Petr Kaňka

Petr Kaňka

poradce, OZO BOZP a PO
Není bezpečák, jako bezpečák.

 A když se řekne poctivé BOZP a PO, které dává smysl, chrání zdraví zaměstnanců a aplikuje proaktivní přístup, pak se Vám musá vybavit jeho práce. Hravá a zábavná školení plná aha efektů, pohled na použitelnost OOPP praktickou ukázkou, či kurzy plné rad a cenných informací. Jeho inspiraci využívají nejen malé a střední podniky, ale korporátní nadnárodní společosti, kterým pomáhá nastavit efektivní programy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A jeho plakáty a doplňkový materiál je opravdu unikátní.

Má svou vlastní společnost Kashioka Solutions, s.r.o. a my spolupráce s ním je pro nás i naše klienty vždy přínosná.  Samozřejmě je držitelem certifikátů osoby odborně způsobilé k hodnocení a prevenci rizik – BOZP a PO a vyzná se i v environmentu. Získal certifikát Manažer EMS dle ISO 14001. 

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.