Vyhledávání

Tomáš Fabík

Tomáš Fabík

Tomáš Fabík

Právník, lektor, poradce
Právník, kterého budete na školení doslova hltat. Je nabitý informacemi a požadavky zákonů, které sype z rukávu a podává je zábavně. Jeho historky, zkušenosti z praxe a právní příklady jsou tak inspirující a poučné, že si je rozhodně zapamatujete.

Lektor MBK Consulting s.r.o., advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory, který spolupracuje i s dalšími právníky z různých právních odvětví. Při výkladu se přizpůsobuje úrovni právního povědomí posluchačů, klade důraz na srozumitelnost práva pro neprávníky a používání jasně pochopitelných příkladů a modelových kauz. V poslední době se intenzivně věnuje problematice reklamací, odpovědnosti za vady a spotřebitelskému právu, veřejným zakázkám, GDPR, stavebnímu zákonu a také tzv. whistleblowingu v praxi ve firemním prostředí. Klade ve své praxi značný důraz na znalost aktuální judikatury, zejména klíčová rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, podle kterých je následně vykládán zákon případně doplňovány „mezery“ v něm.

Jeho specializací je kromě generální praxe především tvorba neprůstřelných obchodních a občanskoprávních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy atd.) i řešení obchodní sporů. Můžete se s ním setkat i při vymáhání pohledávek, řešení otázek náhrady škody,  oblasti autorského práva, ochranné známky, patenty a softwarového práva.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.