Historie, současnost, budoucnost

Jsme moderní, dynamická společnost, která se velmi rychle a flexibilně přizpůsobuje měnícím se požadavkům klientů i trhu již od roku 1991, kdy byla založena profesionální poradenská firma pro konzultační a inspekční činnost při zahraničním obchodě České a Slovenské republiky v Brně, s registrací obchodního názvu MBK Consulting & Inspection. Po transformaci v roce 2001 byla u Krajského soudu v Brně zapsána MBK Consulting, s.r.o.

Naše služby jsou zaměřeny na podporu firem a zlepšování jejich řízení, školení a vzdělávání pracovníků, včetně manažerských školení, revitalizaci zavedených systémů řízení, zjednodušování dokumentace i modelování procesů pomocí nových nástrojů a moderních metod.

Máme tým odborníků, kteří plně ovládají různorodou problematiku i zavádění a zlepšování systémů řízení dle norem i dalších standardů, a který je pravidelně proškolován. Vzájemná zpětná vazba i pravidelná komunikace se stávajícími klienty, to je záruka vysoké kvality při všech našich činnostech.

CO NABÍZÍME

Již od počátku naší existence se snažíme nacházet ty nejlepší cesty a uspokojovat tak stále rostoucí potřeby a požadavky našich klientů i obchodních partnerů. Hledáme nové možnosti i produkty a náš přístup k poskytovaným službám budujeme na základě mnohaletých zkušeností. Naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní služby při všech činnostech, které jsme schopni Vám nabídnout. Naší snahou vždy bude pružně reagovat na potřeby zákazníků stávajících i potenciálních. V budoucnu proto chceme portfolio našich služeb rozšiřovat tak, aby všichni naši klienti dostávali maximálně možné komplexní kvalitní produkty.

To, že „Poradenství je naše poslání, nikoliv práce“ se projevuje při všech našich aktivitách.

PODPORA FIREM:

Ve snaze reagovat na měnící se potřeby trhu vyvíjíme s týmem odborníků nové produkty. Díky tomu si můžete vybrat z dalších podpůrných činností a aktivit, které Vám, podnikatelům, pomohou s často nelehkou situací, nebo ve fázi rozhodování. Tyto aktivity využívají dostupné techniky, metody a nástroje a pomáhají Vám dělat věci jednodušeji.

ISO A DALŠÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ:

Systémy řízení zavádíme vždy dle aktuální situace u zákazníka procesním přístupem, a to jak z hlediska oboru podnikání a velikosti firmy, tak i z pohledu maximální efektivnosti při minimalizaci nákladů. V rámci „revitalizace“, udržování a zlepšování systémů pak pomáháme provádět interní audity, nově modelovat procesy, snižovat objem dokumentace se zaměřením na její přehlednost a pochopitelnost pro řadové zaměstnance.

ŠKOLENÍ A KURZY:

Naše školící činnost je zaměřena na neustálé prohlubování znalostí a využívání poznatků z praxe. Tím, že se my sami, naši lektoři i naši poradci, neustále a rádi vzděláváme, můžeme zdokonalovat i námi organizovaná školení a předávat Vám tím nejnovější informace a postřehy.

Díky naší flexibilitě a celorepublikovému pokrytí Vám zajistíme více, než očekáváte.
"Neprodáme Vám rybu, ale naučíme Vás rybařit“

Tuto politiku kvality schválil ředitel společnosti, Miroslav Kobza, dne 16.3.2015