Výzva 97

VÝZVA č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II (navazující na výzvu č. 43)

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Záměrem programu je podporovat profesní zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti

Jazykové vzdělávání

Specializované IT

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Technické a jiné odborné vzdělávání

Interní lektor

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN

Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé ve všech oblastech na území ČR mimo hl. města Prahy. Projektem lze podpořit pouze zaměstnance na HPP a DPČ, a to včetně zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené.  

 

VÝŠE DOTACE

Dotace se poskytuje v podobě proplacení absolvovaných tzv. osobohodin dle stanovených jednotek, určených pro každou podporovanou aktivitu. (fin. rozpočet Vašeho projektu je tak závislý na požadovaném objemu vzdělávacích aktivit, které chcete absolvovat, projekt se tak může pohybovat od 500 tis až do 10 miliónů Kč.) Celková alokace této výzvy bude 1,7 mld. Kč.

 

Obecně však platí:

  • výše dotace je 85% tzv. způsobilých výdajů
  • dotace bude poskytována ex post (zaměstnavatel musí počítat se zálohou fin. prostředků po dobu monitorovacího období, které je vždy 6 měsíců + následné 2 měsíce, v rámci kterých se odevzdává monitorovací zpráva o realizaci a nastává proplacení prokázaných nákladů.
  • dotace je poskytována v režimu de minimis
  • výběr dodavatele probíhá buď na základě průzkumu trhu (při výši ceny školení do 400 tis.) nebo na základě výběrového řízení

 

PLATNOST VÝZVY

Vyhlášení výzvy proběhlo 15.března 2019, příjem žádostí běží do 15.května 2019. Délka trvání projektu může být až 2 roky.

 

DALŠÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY  

  • dotační program je provázaný s programem POVEZ II. Žadatel nesmí žádat o finanční podporu na stejný kurz v rámci těchto dotačních programů.
  • školení zaměstnanci musí splnit alespoň 70% účast v daném kurzu.

 

SYSTÉM HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Projekty jsou hodnoceny bodově na základě splnění určitých kritérií, nejvíce bodů získají však projekty, které:

  • zapojují více jak 60% z celkového počtu zaměstnanců
  • mají sídlo zaměstnavatele v Moravskoslezkém, Ústeckém nebo Karlovarském kraji
  • zapojují co nejvíce zaměstanců ve věku 54+
  • dotace na školení na osobu jsou v maximální výši 25.000,-

 

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI, ADMINISTRACE PROJEKTU

Zajistíme pro Vás sepsání žádosti i kompletní administraci projektu. 

 

Rádi Vám vytvoříme nabídku přímo na míru nebo zodpovíme Vaše doplňující dotazy. Prosím, kontaktujte nás.