Certifikace a získání ISO

Certifikace, neboli ověření fungování vybudovaného systému řízení znamená, že nezávislý orgán, ověří, zda vybudovaný systém odpovídá požadavkům. Toto ověření probíhá formou auditu. Vámi vybraná certifikační společnost vystaví po úspěšném skončení auditu příslušný certifikát. Tento certifikát je platný po dobu 3 let a musí být v pravidelných intervalech obnovován.

Rádí vám pomůžeme se získáním certifikace ISO, neváhejte nás proto kontaktovat.