Vyhledávání

Ludvík Filip

Ludvík Filip

Ludvík Filip

Lektor, poradce, auditor
Hlavním mottem jeho života je „NELHAT.“ Poradí a pomůže Vám s "ISO", které bere jako celožiotní poslání a mezinárodní standardy jsou pro něj základem řízení firem. Postupně rozšiřuje, doplňuje a obnovuje své znalosti, publikuje velice zajímavé knihy a myšlenky a k tom levou zadní zvládne projektové řízení i analýzu rizk.

Hlavním mottem jeho života je „NELHAT.“

Má dlouhodobé zkušenosti ze stovek organizací s implementací i vzděláváním v systémech řízení dle mezinárodních standardů ISO 9001 (Systémy managementu kvality), ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu), ISO/IEC 17025 (Systémy zkušebních a kalibračních laboratoří) ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ISO 13485 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality), ISO 22001 (Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání, od roku 2012 BCMS již od roku dle normy ČSN BS 25999:2009), ISO 50001 (Systémy managementu hospodaření s energií). Na podporu systémů řízení využívá znalosti Analýzy rizik dle ISO 14971 pro zdravotnické prostředky, řízení rizik dle ISO 31000 nebo dle FMEA (IEC 60812:2018), případně dle FTA. Pro další prvky řízení využívá SWOT analýzu, Projektové řízení (např. ISO 10006) a APQP, nástroje efektivní komunikace, logistiky a skladování, jednoduché nástroje zlepšování kvality, 8 D Report (A 3 Report), benchmarking (BMK). Pro zvyšování efektivity též nástroje pro Risk management provázaný na systémy řízení, Krizový management nebo Interim management, nástroje štíhlé výroby (Lean), EFQM i CAF model. Audity dle ISO 19011 završují kompletní portfolio nabídky.

Vzdělání završil studiem na VŠFS magisterským studiem v oboru Řízení podniku a podnikové finance. V rámci bakalářského studia získal státní zkoušku ze systémů jakosti. Úspěšně absolvoval kurz Projektový manažer OP ŽP a Lektor a poradce krizového managementu. Je držitelem mnoha personálních certifikátů, kromě jiného profesní kvalifikaci Lead auditor kvality a Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T). Od roku 1984 na pozicích od zámečníka a pomocného stavebního dělníka až po generálního ředitele. Posledních 20 let spolupracuje v organizacích průmyslových, zdravotních, sociálních služeb, tak i v organizacích státní správy a samosprávy především v pozicích lektora, konzultanta, mentora, nebo auditora při interních, zákaznických a certifikačních auditech. Od roku 2014 také jako učitel a školitel na VŠFS.

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.

Hlídací pes - dostupnost školení