Náš tým

VEDENÍ SPOLEČNOSTI


 Miroslav Kobza - Fotografie

Miroslav Kobza - Jednatel, ředitel společnosti

Vystudoval Střední průmyslovou školu textilní v Brně se zaměřením na textilní technologie. Poté působil déle než dva roky jako vedoucí pracovník v textilní firmě MOSILANA, a.s. kde řídil kolektiv více než 60 ti pracovníků.

Následovalo studium na vysoké škole strojní a textilní v Liberci.

Od roku 1996 působil ve společnosti MBK Consulting v pozici zástupce ředitele a v roce 2001 se stal jednatelem a ředitelem společnosti.

 Petra Císařová (Sabudková) , DiS - Fotografie

Petra Císařová (Sabudková), DiS - Provozní ředitelka

Vystudovala Vyšší odbornou školu Ekonomika a management podniku, se zaměřením na Řízení a zabezpečování jakosti. Ukončením studia získala nejen velice cenné teoretické a praktické znalosti, ale především certifikát Managera jakosti EOQ, který je uznávaný v celé Evropské unii. Její profesní a osobní rozvoj jde ruku v ruce s výkonem poradenské, lektorské a auditorské činnosti, které se věnuje již několik let.

Již na začátku své kariéry se účastnila pilotního projektu C3 GROWTH - školení poradců pro malé a střední podniky a za svou více než 10-letou kariéru absolvovala mnoho kurzů a školení. Mezi ty nejpřínosnější patří rekvalifikační kurz Manažer integrovaného systému řízení se znalostí odpadového hospodářství a krizového řízení, a nedávno absolvovaný trénink Excelentní manažer pro malé a střední podniky. O jejích odborných znalostech a zkušenostech svědčí zařazení do Registru národních poradců, přednášky na Vyšší odborné škole (www.oschot.cz) se zaměřením na řízení kvality a mnoho úspěšně dokončených projektů. Působila i jako projektový manažer a nyní se zaměřuje nejen na normy ISO 9001 a ISO 14001, ale i na ISO 27001, které zohledňuje systém bezpečnosti informací. K její doméně patří systémy managementu zdravotnických prostředků dle ISO 13485, procesní řízení, školení 5S a trénink interních auditorů.

 Lucie Kobzová - Fotografie

Lucie Kobzová - Ředitelka kanceláře - divize realit MBK REAL

Vystudovala střední ekonomickou školu – obor zahraniční obchod.

Vedla franšízu mezinárodní realitní kanceláře Coldwell Banker.Od roku 2010 je ředitelkou společnosti MBK REAL, která vznikla jako divize společnosti MBK Consulting, s.r.o. Její prioritou je zajištění kvalitních a komplexních služeb orientovaných na individuální potřeby zákazníka.Díky svému vstřícnému přístupu a nadšení pro práci uskutečnila již více než 100 prodejů či pronájmů nemovitostí.

NÁŠ TÝM


Náš tým se skládá z odborníků tak, abychom vyhověli i těm nejnáročnějším požadavkům každého našeho zákazníka. Nechceme zavádět systém jen na oko a proto dbáme o neustálé rozšiřování kvalifikace našich pracovníků. Posuďte sami...

Ing. Jan Hošek - Fotografie

Ing. Jan Hošek - Poradce, lektor

Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a během své praxe ve vedoucích funkcích ve výrobním podniku, ve výzkumném ústavu a při externí spolupráci jako profesor na průmyslové škole, získal velmi důležité zkušenosti. Během své odborné praxe také získal Vědeckotechnický kvalifikační stupeň III (atestaci) Ministerstva průmyslu.

Ing. Drahomír Manoušek - Fotografie

Ing. Drahomír Manoušek - Poradce, lektor

Vystudoval obor Technická kybernetika – měřící technika, FE VUT v Brně. Svoji více než 30ti letou praxi zahájil na pozici samostatného vývojového pracovníka. Během své praxe získal mnoho cenných zkušeností a to nejen z vedoucích pozic, ale také díky odborným školením. Manažerské dovednosti uplatnil jako vedoucí oddělení i jako ředitel.

Od roku 1996 uplatňuje všechny praktické zkušenosti při poradenství v systémech řízení a při lektorování některých školení.

Bc. David Ospalý - Fotografie

Bc. David Ospalý - Lektor

Školitel BOZP/PO a facility managementu, který se pohybuje v tomto oboru více jak patnáct let a za tuto dobu získal zkušenosti s vedením menších, i větších pracovních týmů, pověřených správou budov o celkových užitných plochách přesahujících 100 000 M2, s více jak pětisty zaměstnanci. V oboru pracoval a pracuje pro zahraniční korporátní společnosti z USA a Taiwanu. Aktivně činný Bezpečnostní technik, dle nové legislativy certifikovaná Odborně způsobilá osoba (OZO) v prevenci rizik. Od roku 2010 hlavní auditor (management representative) systémů řízení ISO 9001:2008, 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 pro firmy SMS a Wistron InfoComm (Czech). Zaměření na implementaci legislativních požadavků BOZP a PO, do živých fungujících procesů společnosti, s cílem maximálně efektivně pomoci klientům zvládnout tuto, někdy komlikovanou problematiku.

Mgr. Milan Limberg, DiS. - Fotografie

Mgr. Milan Limberg,DiS. - Poradce, specialista BOZP a PO

Vystudoval Vyšší odbornou školu Ekonomika a management podniku, se zaměřením na Řízení a zabezpečování jakosti a současně i pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, kdy předmětem studia byla také environmentální výchova. V rámci dalšího vzdělávání získal certifikát Manažera kvality od České společnosti pro jakost a návazně pak i odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. a způsobilost technika požární ochrany podle zákona 133/1985 Sb. Svoje zkušenosti sbíral jako manažer kvality, EMS i BOZP a PO, a bohaté zkušenosti má i jako interní auditor systémů QMS a EMS, dokonce je i certifikovaným auditorem dle IRCA. Za svou kariéru působil jako nejvyšší představitel vedení pro QMS, EMS i OHSAS a to v různých společnostech jak v České, tak i Slovenské republice. Poslední dobou se zaměřuje na praktické využití procesního řízení ve spojení s požadavky ISO norem tak, aby vše bylo funkční a přínosné pro organizace. Jeho zálibou je po celou profesní dobu oblast BOZP a PO, kam vnáší systematické poznatky a praktické zkušenosti manažera.

NAŠI DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI


Ing. Petr Dub - Fotografie

Ing. Petr Dub - Poradce, lektor

Absolvoval strojní fakultu ČVUT v Praze, se zaměřením na stroje a strojní zařízení. Pracoval jako konstruktér a postupně se ve společnosti „Aero Vodochody“ vypracoval na technického ředitele, vedl tým 350 zaměstnanců a zaváděl projekt LEAN Production ve výrobě. Protože viděl v zeštíhlování výroby a inovacích smysl své práce, stal se projektovým manažerem a zaměřil se na aplikaci metod do praxe.

Úspěšně aplikoval procesní řízení a zeštíhlení výroby v několika firmách, mezi jeho dovednosti patří postupné zlepšování, využití informačního systému, odstraňování duplicit a redukce ztrát, a to na základě důkladné analýzy procesů a hledání doporučení ke zlepšení. Jeho výsledky jsou měřitelné, podporují produktivitu a dodržování dodacích podmínek, jsou zaměřeny na redukce ztrát a principy štíhlé výroby.

Progresivní myšlení s výbornými dosaženými výsledky v zavádění nových konceptů, vysoká úroveň etiky, zkušenosti z praxe s vedením dle principů Lean Manufacturing, to je kombinace předurčená k pozitivním výsledkům spolupráce. Protože rád předává své znalosti a zkušenosti z praxe, věnuje se školení a lektorování se stejnou intenzitou jako novým projektům a implementaci procesního přístupu.

Ing. Rostislav Tesař - Fotografie

Ing. Rostislav Tesař - Lektor

Vystudoval VUT v Brně, obor technologie a řízení. Je certifikovaným trenérem managementu (Lancashire entreprices) a certifikovaným „ Productivity specialist“ (USA), absolvoval 3 postgraduální studia, vč. pedagogiky dospělých. Je specialistou na implementaci KAIZEN. Byl ředitelem holandské a japonské firmy, řídil projekty i v zahraničí. Externě přednáší na fakultách managementu na brněnských VŠ a řadě symposií. Je zakládajícím členem Brněnského manažerského klubu.

Díky širokému teoretickému vzdělání i aktivní praxi v podnicích a dokonalé znalosti firemního prostředí je schopen efektivně provádět tréningy i koučink managementu ve firmách, které se chtějí zlepšovat i v podmínkách současné recese.

Jeho mottem je: Never give up!

Mgr. Rudolf Hadrava - Fotografie

Mgr. Rudolf Hadrava - Lektor

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Původně působil jako středoškolský profesor a finanční konzultant. Následně začal pracovat ve finanční sféře a působil v několika nadnárodních společnostech. Zde působil na různých pozicích (mj. centrální trenér, specialista prodeje/kouč, teamleader call centra a obchodní manažer) a získal bohaté zkušenosti s obchodem, vedením lidí a lektorováním. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace (mimo jiné LIMRA International, Inc. - Management Skills Seminar. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta a zároveň se nadále věnuje finančnímu poradenství. Vede zejména semináře obchodních, manažerských, telefonických, komunikačních a prezentačních dovedností. Jeho lektorská praxe činí 15 let.

RNDr. Jaroslav Zeman - Fotografie

RNDr. Jaroslav Zeman - Lektor

Lektor pracuje v oboru více jak 27 let. Zaměřuje se na vzdělávací a tréninkové moduly především v oboru managementu, individuálního koučování, konzultací pro vedoucí týmů a pracovních skupin, realizace teambuildingů a outdoorových aktivit. Realizoval přibližně 500 školících a tréninkových dní, počet účastníků cca 6 000. Lektor má praktické zkušenosti se vzděláváním dospělých, diagnostikami lidského potenciálu i poradenstvím v oblasti HR. Jako vedoucí posuzovatel ČIA provádí akreditační audity v oblasti personalistiky.

Ing. Dalibor Křivánek - Fotografie

Ing. Dalibor Křivánek - Lektor

V oboru zavádění konceptu štíhlé výroby je od roku 2001, kdy začal působit na pozici výrobního manažera, kde byl zodpovědný za výrobkové produkty, plánování a optimalizaci výroby. Od roku 2003 působil jako výrobní specialista známé japonské společnosti. Jako expert pro zvyšování produktivity a trvalého zlepšování působil v řadě společností a byl i členem dvou mezinárodních týmů (produktivity a lean team). Od roku 2007 provozuje poradenskou a lektorskou činnost v různých formách školicí činnosti, nebo přímou účastí na projektech zvyšování produktivity a zavádění lean konceptu pomocí workshopu a koučinku.

Mgr. Tomáš Fabík - Fotografie

Mgr. Tomáš Fabík - Lektor

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho specializací je krom generální praxe především sepis všech obchodních a občanskoprávních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy atd.), řešení obchodní sporů, zastupování u soudů včetně Nejvyššího a Ústavního, vymáhání pohledávek, zastoupení ve vztahu k živnostenským a finančním úřadům, řešení otázek náhrady škody, zastoupení v exekucích, autorská práva, ochranné známky, patenty a značné softwarové právo. Lektor klade ve své praxi značný důraz na znalost aktuální judikatury, zejména klíčová rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, podle kterých je následně vykládán zákon případně doplňovány „mezery“ v něm. Při výkladu se přizpůsobuje úrovni právního povědomí posluchačů, klade důraz na srozumitelnost práva pro neprávníky a používání jasně pochopitelných příkladů a modelových kauz. Lektor se také intenzivně věnuje problematice GDPR a zprostředkovává službu Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

OBCHOD A SEKRETARIÁT


Mgr. Vendula Mrázová , DiS. - Fotografie

Mgr. Vendula Mrázová, DiS. - Koordinátor divize školení

Vystudovala Pedagogickou fakultu MU a Vyšší odbornou školu obchodní v Brně se zaměřením na lektorství německého jazyka a zahraniční obchod. Své nadšení a um v oblasti vzdělávání projevila při lektorování německého jazyka a svým působením v Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně, kde v rámci své studijní praxe zaujala pozici člena akreditovaného certifikačního orgánu. Ve společnosti působí jako koordinátor divize školení a projektový manažer. K jejím hlavní činnostem patří koordinace aktivit divize školení, získávání nových partnerů, lektorů, rozšiřování stávajícího produktového portfolia, marketing a obchod, analýza dotačních příležitostí a programů financování a kompletní realizace školení. Jejím posláním v MBK Consulting, s.r.o. je zaštítit divizi školení a postarat se tak o neustálé zkvalitňování nabízených služeb v této oblasti.

Ing. Lucie Semerádová - Fotografie

Ing. Lucie Semerádová - Fakturace

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a poté úspěšně absolvovala doktorský typ studia oboru Finance na téže univerzitě a podílí se zde na výuce předmětů Manažerské účetnictví a Mezinárodní účetní standardy. Ve společnosti MBK Consulting, s.r.o. pracuje od roku 2011 a působí zde na pozici fakturantky.

 Romana Smejkalová - Fotografie

Romana Smejkalová - Asistentka

Vystudovala Střední školu informačních technologií a sociální péče v Brně obor sociálně – správní činnost. Po maturitě absolvovala roční studium anglického jazyka na jazykové škole. Má několikaletou praxi v oblasti administrativy.

Ve společnosti MBK Consulting, s.r.o. působí na pozici asistentky a má na starosti administrativní podporu školení a administrativu brněnské kanceláře.

 Jana Přidalová - Fotografie

Jana Přidalová - Obchodní a projektová manažerka

Vystudovala Gymnázium ve Šternberku. Poté pracovala na Rektorátu VUT na Odboru zahraničních vztahů, kde získala cenné zkušenosti z oblasti marketingu, obchodu a administrativy.

V MBK Consulting pracuje na pozici Obchodní a projektové manažerky.