Náš tým

VEDENÍ SPOLEČNOSTI


 Miroslav Kobza - Fotografie

Miroslav Kobza - Jednatel, ředitel společnosti

Vystudoval Střední průmyslovou školu textilní v Brně se zaměřením na textilní technologie. Poté působil déle než dva roky jako vedoucí pracovník v textilní firmě MOSILANA, a.s. kde řídil kolektiv více než 60 ti pracovníků.

Následovalo studium na vysoké škole strojní a textilní v Liberci.

Od roku 1996 působil ve společnosti MBK Consulting v pozici zástupce ředitele a v roce 2001 se stal jednatelem a ředitelem společnosti.

 Lucie Kobzová - Fotografie

Lucie Kobzová - Ředitelka kanceláře - divize realit MBK REAL

Vystudovala střední ekonomickou školu – obor zahraniční obchod.

Vedla franšízu mezinárodní realitní kanceláře Coldwell Banker. Od roku 2010 je ředitelkou společnosti MBK REAL, která vznikla jako divize společnosti MBK Consulting, s.r.o. Její prioritou je zajištění kvalitních a komplexních služeb orientovaných na individuální potřeby zákazníka.

Díky svému vstřícnému přístupu a nadšení pro práci uskutečnila již více než 100 prodejů či pronájmů nemovitostí.

 Petra Císařová DiS. - Fotografie

Petra Císařová DiS. - Provozní ředitelka

Vystudovala Vyšší odbornou školu Ekonomika a management podniku, se zaměřením na Řízení a zabezpečování jakosti. Ukončením studia získala nejen velice cenné teoretické a praktické znalosti, ale především certifikát Managera jakosti EOQ, který je uznávaný v celé Evropské unii. Její profesní a osobní rozvoj jde ruku v ruce s výkonem poradenské, lektorské a auditorské činnosti, které se věnuje již několik let.

Již na začátku své kariéry se účastnila pilotního projektu C3 GROWTH - školení poradců pro malé a střední podniky a za svou více než 10-letou kariéru absolvovala mnoho kurzů a školení. Mezi ty nejpřínosnější patří rekvalifikační kurz Manažer integrovaného systému řízení se znalostí odpadového hospodářství a krizového řízení, trénink Excelentní manažer pro malé a střední podniky nebo rekvalifikační kurz Technik BOZP. O jejích odborných znalostech a zkušenostech svědčí zařazení do Registru národních poradců, přednášky na Vyšší odborné škole (www.oschot.cz) se zaměřením na řízení kvality a mnoho úspěšně dokončených projektů i školení napříč obory. Působila i jako projektový manažer a nyní se zaměřuje nejen na normy ISO 9001 a ISO 14001, ale i na ISO 45001, ISO 50001, a ISO 27001, které zohledňuje systém bezpečnosti informací. K její doméně patří systémy managementu zdravotnických prostředků dle ISO 13485, procesní řízení, školení 5S a trénink interních auditorů. Je nutné zmínit i školení, kde získala statut certifikovaný auditor IRCA.

NÁŠ TÝM


Náš tým se skládá z odborníků tak, abychom vyhověli i těm nejnáročnějším požadavkům každého našeho zákazníka. Nechceme zavádět systém jen na oko a proto dbáme o neustálé rozšiřování kvalifikace našich pracovníků. Posuďte sami...

Ing. Mgr. Denisa Zajíčková - Fotografie

Ing. Mgr. Denisa Zajíčková - Lektor

Vystudovala Střední odbornou školu pro administrativu Evropské unie v oboru diplomacie, následně pokračovala studiem na vysoké škole. Magisterský titul získala z obchodního práva, inženýrský titul z oboru marketingové komunikace. Několik let působila na právních odděleních farmaceutických firem a interně v advokátních kancelářích.

Momentálně studuje MBA v oboru management sociálních věcí na Institutu forenzních a bezpečnostních studií se zaměřením na psychologii a koučink. Momentálně dokončuje certifikovaný koučovací výcvik se zaměřením na pracovní návyky a aktivně koučuje své klienty. Věnuje se především problematice vztahů, sebedůvěry a nastavení cílů. Přednáší interní školení pro firmy, pracuje s jednotlivci i působí jako interní poradce pro firemní kulturu. Aktivně publikuje články z oblasti osobního rozvoje, psychohygieny a motivace.

Ing. Drahomír Manoušek - Fotografie

Ing. Drahomír Manoušek - Poradce, lektor

Vystudoval obor Technická kybernetika – měřící technika, FE VUT v Brně. Svoji více než 30-ti letou praxi zahájil na pozici samostatného vývojového pracovníka. Během své praxe získal mnoho cenných zkušeností, a to nejen z vedoucích pozic, ale také díky odborným školením. Manažerské dovednosti uplatnil jako vedoucí oddělení i jako ředitel.

Od roku 1996 uplatňuje všechny praktické zkušenosti při poradenství v systémech řízení a při lektorování některých školení.

Ing. Jan Hošek - Fotografie

Ing. Jan Hošek - Poradce, lektor

Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a během své praxe ve vedoucích funkcích ve výrobním podniku, ve výzkumném ústavu a při externí spolupráci jako profesor na průmyslové škole, získal velmi důležité zkušenosti. Během své odborné praxe také získal Vědeckotechnický kvalifikační stupeň III (atestaci) Ministerstva průmyslu.

Mgr. Tomáš Fabík - Fotografie

Mgr. Tomáš Fabík - Lektor

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho specializací je krom generální praxe především sepis všech obchodních a občanskoprávních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy atd.), řešení obchodní sporů, zastupování u soudů včetně Nejvyššího a Ústavního, vymáhání pohledávek, zastoupení ve vztahu k živnostenským a finančním úřadům, řešení otázek náhrady škody, zastoupení v exekucích, autorská práva, ochranné známky, patenty a značné softwarové právo. Lektor klade ve své praxi značný důraz na znalost aktuální judikatury, zejména klíčová rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, podle kterých je následně vykládán zákon případně doplňovány „mezery“ v něm. Při výkladu se přizpůsobuje úrovni právního povědomí posluchačů, klade důraz na srozumitelnost práva pro neprávníky a používání jasně pochopitelných příkladů a modelových kauz. Lektor se také intenzivně věnuje problematice GDPR a zprostředkovává službu Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 Kamil Pavlíček - Fotografie

Kamil Pavlíček - lektor

Studoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, obor Psychologie. Během studií byl členem a následně vedoucím týmu externí komunikace AIESEC Brno. Zároveň získával praxi v Institutu celoživotního vzdělávání při VUT Brno (psychodiagnostika a koučing). Byl hodnotitelem Assessment center v projektu MUNISS, lektorem kurzů Fakulty sociálních studií při Masarykově univerzitě.

Po studiu psychologie (FSS MU) pracoval na marketingových pozicích pro řadu předních společností v oblasti retailu (Vitana, Mars, Ahold) a financí. Od roku 2013 působí v design & digital agentuře UNIFER, kterou od roku 2015 vede v roli výkonného ředitele. Za svou specializaci považuje branding, strategické plánování a využití behaviorálních věd v marketingu. Mimo jiné je aktivním členem České manažerské asociace.

NAŠI DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI


Bc. David Ospalý - Fotografie

Bc. David Ospalý - Poradce, lektor, specialista BOZP a PO

Školitel BOZP/PO a facility managementu, který se pohybuje v tomto oboru více jak patnáct let a za tuto dobu získal zkušenosti s vedením menších, i větších pracovních týmů, pověřených správou budov o celkových užitných plochách přesahujících 100 000 M2, s více jak pěti sty zaměstnanci. V oboru pracoval a pracuje pro zahraniční korporátní společnosti z USA a Taiwanu. Aktivně činný Bezpečnostní technik, dle nové legislativy certifikovaná Odborně způsobilá osoba (OZO) v prevenci rizik. Od roku 2010 hlavní auditor (management representative) systémů řízení ISO 9001:2008, 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 pro firmy SMS a Wistron InfoComm (Czech). Zaměření na implementaci legislativních požadavků BOZP a PO, do živých fungujících procesů společnosti, s cílem maximálně efektivně pomoci klientům zvládnout tuto, někdy komplikovanou problematiku.

Ing. Petr Dub - Fotografie

Ing. Petr Dub - Poradce, lektor

Absolvoval strojní fakultu ČVUT v Praze, se zaměřením na stroje a strojní zařízení. Pracoval jako konstruktér a postupně se ve společnosti „Aero Vodochody“ vypracoval na technického ředitele, vedl tým 350 zaměstnanců a zaváděl projekt LEAN Production ve výrobě. Protože viděl v zeštíhlování výroby a inovacích smysl své práce, stal se projektovým manažerem a zaměřil se na aplikaci metod do praxe.

Úspěšně aplikoval procesní řízení a zeštíhlení výroby v několika firmách, mezi jeho dovednosti patří postupné zlepšování, využití informačního systému, odstraňování duplicit a redukce ztrát, a to na základě důkladné analýzy procesů a hledání doporučení ke zlepšení. Jeho výsledky jsou měřitelné, podporují produktivitu a dodržování dodacích podmínek, jsou zaměřeny na redukce ztrát a principy štíhlé výroby.

Progresivní myšlení s výbornými dosaženými výsledky v zavádění nových konceptů, vysoká úroveň etiky, zkušenosti z praxe s vedením dle principů Lean Manufacturing, to je kombinace předurčená k pozitivním výsledkům spolupráce. Protože rád předává své znalosti a zkušenosti z praxe, věnuje se školení a lektorování se stejnou intenzitou jako novým projektům a implementaci procesního přístupu.

RNDr. Jaroslav Zeman - Fotografie

RNDr. Jaroslav Zeman - Lektor

Lektor pracuje v oboru více jak 27 let. Zaměřuje se na vzdělávací a tréninkové moduly především v oboru managementu, individuálního koučování, konzultací pro vedoucí týmů a pracovních skupin, realizace teambuildingů a outdoorových aktivit. Realizoval přibližně 500 školících a tréninkových dní, počet účastníků cca 6 000. Lektor má praktické zkušenosti se vzděláváním dospělých, diagnostikami lidského potenciálu i poradenstvím v oblasti HR. Jako vedoucí posuzovatel ČIA provádí akreditační audity v oblasti personalistiky.

Mgr. Rudolf Hadrava - Fotografie

Mgr. Rudolf Hadrava - Lektor

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Původně působil jako středoškolský profesor a finanční konzultant. Následně začal pracovat ve finanční sféře a působil v několika nadnárodních společnostech. Zde působil na různých pozicích (mj. centrální trenér, specialista prodeje/kouč, teamleader call centra a obchodní manažer) a získal bohaté zkušenosti s obchodem, vedením lidí a lektorováním. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace (mimo jiné LIMRA International, Inc. - Management Skills Seminar. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta a zároveň se nadále věnuje finančnímu poradenství. Vede zejména semináře obchodních, manažerských, telefonických, komunikačních a prezentačních dovedností. Jeho lektorská praxe činí 15 let.

Ing. Dalibor Křivánek - Fotografie

Ing. Dalibor Křivánek - Lektor

V oboru zavádění konceptu štíhlé výroby je od roku 2001, kdy začal působit na pozici výrobního manažera, kde byl zodpovědný za výrobkové produkty, plánování a optimalizaci výroby. Od roku 2003 působil jako výrobní specialista známé japonské společnosti. Jako expert pro zvyšování produktivity a trvalého zlepšování působil v řadě společností a byl i členem dvou mezinárodních týmů (produktivity a lean team). Od roku 2007 provozuje poradenskou a lektorskou činnost v různých formách školicí činnosti, nebo přímou účastí na projektech zvyšování produktivity a zavádění lean konceptu pomocí workshopu a koučinku.

Ing. Rostislav Tesař - Fotografie

Ing. Rostislav Tesař - Lektor

Vystudoval VUT v Brně, obor technologie a řízení. Je certifikovaným trenérem managementu (Lancashire entreprices) a certifikovaným „ Productivity specialist“ (USA), absolvoval 3 postgraduální studia, vč. pedagogiky dospělých. Je specialistou na implementaci KAIZEN. Byl ředitelem holandské a japonské firmy, řídil projekty i v zahraničí. Externě přednáší na fakultách managementu na brněnských VŠ a řadě symposií. Je zakládajícím členem Brněnského manažerského klubu.

Díky širokému teoretickému vzdělání i aktivní praxi v podnicích a dokonalé znalosti firemního prostředí je schopen efektivně provádět tréningy i koučink managementu ve firmách, které se chtějí zlepšovat i v podmínkách současné recese.

Jeho mottem je: Never give up!

 Michal Doubek - Fotografie

Michal Doubek - Lektor

Již více jak 10 let pomáhá lidem spravovat jejich peníze, učí finančně plánovat a dosahovat efektivně finančních cílů. Nejen prostřednictvím své firmy Hájek & Doubek, která se specializuje na finanční a investiční plánování a je unikátní díky tomu, že poskytuje poradenství zcela nezávislé na příjmech z provizí, ale taky formou pravidelných seminářů a workshopů.

V mezičase řídí asociaci finančních poradců, která sdružuje zkušené finanční poradce a pomáhá kultivovat poradenský trh nebo moderuje vlastní podcast Myšlení finančníků, kde se snaží přinášet posluchačům zajímavé a inspirativní příběhy úspěšných finančníků.

 Petr Smíšek - Fotografie

Petr Smíšek - Lektor

Je nezávislý Interim manažer a konzultant specializující se na oblast malých a středně velkých firem. V minulosti pracoval jako Vedoucí lisovny plastů, Výrobní a technický ředitel, Lean manažer, Facility manažer. Nyní se specializuje na optimalizaci procesů údržeb strojů. 

Ing. Vít Skalický - Fotografie

Ing. Vít Skalický - Lektor

Technikám přednášení a vystupování před publikem se věnuje přes 11 let. Pracoval mimo jiné prezident profesionálního řečnického klubu a oblastní manažer organizace Toastmasters International. Pravidelně vystupuje před lidmi, má 8 let zkušeností s vedením týmů, vedením řečnického klubu a klubu osobního rozvoje. Spolupracoval s více než 30 osobami, které individuálně mentoroval nebo mentoruje v prezentačních dovednostech. Má za sebou desítky přednášek a workshopů. Napsal přes 90 článků na témata z oblasti prezentačních dovedností a osobního rozvoje.

Dr. Ing. Vít Buchta - Fotografie

Dr. Ing. Vít Buchta - Lektor

Vystudoval pedagogickou fakultu MU v Brně, kde mu byl udělen doktorát z pedagogiky, a dále podnikatelskou fakultu VUT v Brně, obor finance podniku a obchodu.
Má více než desetiletou lektorskou a interim manažerskou praxi, a také dlouholetou praxi v managementu firem v České republice i v zahraničí.
Při lektorování využívá praxe a osobní zkušenost v oboru. Konkrétně se zaměřuje na jednotlivé firmy, nevyužívá tzv. zaběhlých metod, dává přednost komunikaci před klasickým přednášením. Snaží se vyzdvihovat přednosti jednotlivců a pracovat s jejich nedostatky. Ke zkvalitnění týmů i jednotlivců využívá moderní techniky, her a připravuje teambuildingové akce.

OBCHOD A SEKRETARIÁT


Mgr. Vendula Mrázová DiS. - Fotografie

Mgr. Vendula Mrázová DiS. - Koordinátor divize školení

Vystudovala Pedagogickou fakultu MU a Vyšší odbornou školu obchodní v Brně se zaměřením na lektorství německého jazyka a zahraniční obchod. Své nadšení a um v oblasti vzdělávání projevila při lektorování německého jazyka a svým působením v Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně, kde v rámci své studijní praxe zaujala pozici člena akreditovaného certifikačního orgánu. Ve společnosti působí jako koordinátor divize školení a projektový manažer. K jejím hlavní činnostem patří koordinace aktivit divize školení, získávání nových partnerů, lektorů, rozšiřování stávajícího produktového portfolia, marketing a obchod, analýza dotačních příležitostí a programů financování a kompletní realizace školení. Jejím posláním v MBK Consulting, s.r.o. je zaštítit divizi školení a postarat se tak o neustálé zkvalitňování nabízených služeb v této oblasti.

 Romana Smejkalová - Fotografie

Romana Smejkalová - Asistentka

Vystudovala Střední průmyslovou školu v Brně a po maturitě absolvovala studium anglického jazyka na jazykové škole. 

Ve společnosti MBK Consulting, s.r.o. působí na pozici asistentky ředitele a také má na starosti organizační zajištění školení a administrativu brněnské kanceláře.

Ing. Lucie Semerádová - Fotografie

Ing. Lucie Semerádová - Fakturace

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a poté úspěšně absolvovala doktorský typ studia oboru Finance na téže univerzitě a podílí se zde na výuce předmětů Manažerské účetnictví a Mezinárodní účetní standardy. Ve společnosti MBK Consulting, s.r.o. pracuje od roku 2011 a působí zde na pozici fakturantky.