Základy podvojného účetnictví - ŠKOLENÍ NA DOTAZ

Informace o školení:

Pro koho je toto školení určené?

Kurz je určen především úplným začátečníkům, kteří se doposud s účetnictvím nesetkali, ale také těm, kteří účetnictví delší dobu nevykonávali a chtějí si tuto problematiku zopakovat. Kurz je dále vhodný pro podnikatele a další účastníky, kteří si potřebují rozšířit přehled ve finanční sféře.

Co mi toto školení přinese?

Úspěšný absolvent získá přehled v oblasti účetnictví, znalost účtování jednodušších účetních operací a díky procvičení teorie na praktických příkladech se naučí aplikovat získané znalosti v praxi.

Co je náplní školení?

 • význam a funkce účetnictví
 • účetní legislativa,
 • účetní záznamy, zápisy a účetní knihy,
 • všeobecné účetní zásady,
 • rozvaha a výsledovka,
 • dlouhodobý hmotný majetek podniku a zdroje jeho krytí,
 • zásoby – účtování způsobem A,
 • zúčtovací vztahy,
 • náklady a výnosy,
 • mzdy,
 • účtování u plátců daně z přidané hodnoty.

V případě zájmu o realizaci tohoto školení nás kontaktujte na info@mbk.cz nebo telefon 739 079 000.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 0,- 0,- 0,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Ing. Lucie Semerádová

Ing. Lucie Semerádová

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a poté úspěšně absolvovala doktorský typ studia oboru Finance na téže univerzitě a podílí se zde na výuce předmětů… Více