BCP / BCM - Business Continuity Plan / Management

Umíme Vám předat zkušenosti, a vy si tak můžete osvojit zásady řízení firmy v krizovém stavu. Umíte analyzovat rizika a hrozby? Naši zkušení odborníci poradí, jak nastavit plány pro překonání krize a návrat k normálnímu fungování. Uvidíte cyklus krize, klíčové momenty, spouštění plánů i ověření jejich funkčnosti za stavu "bezvětří".

Více detailů
 • Řízení firem - procesy, projekty, rizika a krize Řízení firem - procesy, projekty, rizika a krize
 • Automotive Automotive

Nejbližší termíny školení

Mám zájem o školení na míru
Online 1+1 13900 Kč + DPH 21%
Objednat
Online 1+1 13900 Kč + DPH 21%
Objednat
Mám zájem o školení na míru

Lektoři kurzu

 • Profilova foto
  Vít Buchta
  Krizový manažer, teambuildingový specialista a interim manažer.

  Má více než desetiletou lektorskou a interim manažerskou praxi, a také dlouholetou praxi v managementu firem v České republice i v zahraničí. Při lektorování využívá praxe a osobní zkušenost v oboru.

  Vice informací

Detaily

Pro koho je toto školení určené?

Projektovým manažerům i manažerům kvality dle ISO 9001, majitelům i ředitelům firem, IT manažerům a pracovníkům zabývajících se procesy ve firmách. Taktéž je vhodná pro interní auditory či vrcholové manažery a vedoucí Compliance Risk Manažerům. Vhodná je i pro pracovníky EHS, BOZP či odpovědné osoby za prevenci závažných havárií.

Co mi toto školení přinese?

Naučíte se hledat a pojmenovat všechny rizika a hrozby jak vnitřní, tak externího původu, analyzovat je, hodnotit, prioritizaci a nastavit jasné plány pro reakce i pro postupný návrat k normálu až situace přejde. Osvojíte si základy a zásady řízení podniku v krizovém stavu či stavu nouze a s tím spojenou efektivní komunikaci. Vyzkoušíte si, jak udělat efektivní krizové plány a jak provádět jejich přezkoumání i hodnocení a zlepšování, a co vše je potřeba brát v úvahu pro opravdu fungující Business Continuity Planning. Zahrneme i blok zaměřující se na integraci s ostatními systémovými normami, jako ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 27001 a ISO 20 000 či jak správně uchopit Risk Management dle ISO 31000 a ISO 31010. Dotkneme se i normy ISO 22301:2020

Co je náplní školení?

 • Business Continuity Management System (BCMS) a návaznosti na ISO a jiné systémy,
 • Business Continuity Management Systém (BCMS),

  • co je BCMS  a proč je důležité jej mít,
   • jaká je jeho vazby s ostatními ISO normami,
   • SWOT aneb kontext organizace jinak,
    • politika, Cíle,
    • procesy a dokumentace,
    • podniková kultura,
  • vnitřní a vnější podniková rizika, okolí podniku,
   • rizika osobní, sociální a společenské (dostupnost pracovníků, kvalifikace, motivace, benefity a trendy, atraktivita),
    • rizika ekonomické (platby, splatnosti, pokuty, náklady, zisk a cash flow),
    • rizika řízení (majitelé, management, a vedení a jeho kvalita),
   • odpovědnosti, pravomoci a zdroje,
    • personální procesy,
    • finanční a personální zdroje,
    • zdroje pro zajištění kontinuity podnikání a havarijních a akutních prostředků,
  • analytická část,
   • analýza dopadů na podnik (Business Impact Analyzing),
    • krizový tým, spolupráce s odborníky,
    • havárie a katastrofy,
    • postup tvorby krizového scénáře,
    • kdy začíná v podniku krize a spouštěcí mechanismy,
    • výzva pro podniky, varovné signály, spolupráce při řešení uvnitř i mimo organizaci,
   • zahájení krizového řízení,
    • analýza a hodnocení hrozeb a rizik (Risk Assessment),
     • volba správných kritérií hodnocení,
     • syndrom pocitu falešného bezpečí,
     • syndrom vyděšení a paniky,
  • strategie BCM a návrh řešení,
   • identifikace a výběr strategie,
    • možnosti řešení krize,
    • strategie turnaround,
   • zdroje a jejich zajištění,
   • implementace vybraného řešení,
  • procesy BCM, plány a dokumenty,
   • struktura reakce – odezvy,
   • varování a komunikace,
  • plány kontinuity podnikání, krizový plán,
   • plány a organizace pro samotnou krizovou situaci,
   • změny pracovních zařazení,
   • změny míst výkonu práce, dovolené, homeofice,
   • pravomoci a odpovědnosti v době krize,
   • využívání zdrojů-dostupných v daný moment,
   • tréninkové a školící materiály,
  • obnova,
   • tvorba „pokrizových“ plánů,
   • spouštění strojů, recovery IT, obnova zdrojů,
   • postupy a procesy pro návrat do normálu,
   • dopady na lidský potenciál, komunikace a wellbeing,
  • nácvik a testování plánů,
   • plány nácviků, učení se z krizí,
   • řízený nácvik reálné situace,
   • záznamy a hodnocení efektivity nácviku,
   • zhroucení kontrolního systému,
  • udržování a aktualizace,
   • dodržování standardů a ověřování plánování změn a možností,
   • tevize a kontroly funkčnosti zařízení,
   • aktualizace dokumentů po změně či zásahu,
    • symptomy a indikátory změn,
  • hodnocení výkonnosti systému,
   • interní audity,
   • přezkoumání,
  • zlepšování.

Výkladová metoda je prokládána příklady z řešení různých situací firem ze světa a také z manažerské praxe lektora. Trénink je vysoce interaktivní a vychází z praktických potřeb účastníků, jsou používány Case Study i různé formy workshopů a praktických názorných ukázek.  Po prezentaci následuje rozbor se zpětnou vazbou od účastníků a lektora, diskuse a práce v malých skupinách.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda, pokud není školení ONLINE.

Místo konání:

Přečtěte si také

STRAŠÁK JMÉNEM BOZP A PO

Nečekejte, až se něco stane. Neriskujte, že se některý z Vašich zaměstnanců zraní nebo hůře. Neplaťte zbytečné peníze za...

POVINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ BOZP OBSAHUJE I NORMA ISO 9001

Před rokem nás oslovil klient s požadavkem na zavedení systému ISO 9001 – nic neobvyklého. Začali jsme intenzivně spolup...

ISO 45001:2018 NAMÍSTO OHSAS 18001:2007

ISO norma 45001 - nový standart bývalé OHSAS 18001

Poptávkový formulář