Vyhledávání

DOTAČNÍ PŘEHLED NA ROK 2018! | mbk.cz

Tereza
úno 07, 2018

V následujících měsících bude vyhlášeno několik zajímavých dotačních výzev. Blížíme se ke konci tzv. programového období, bude se tedy často jednat o výzvy poslední, proto neváhejte a kontaktujte nás!

ÚSPORY ENERGIE - výměna technologií

Na co můžete získat dotaci? Na obměnu starých výrobních technologií za nové, jejichž energetická náročnost bude nižší.
Míra financování: pro malé podniky 50 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky je 40 % z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky je 30 % z celkového rozpočtu projektu
Kdy se bude žádat o financování: příjem žádostí aktuálně probíhá a potrvá do 30. 4. 2018.

ÚSPORY ENERGIE - zateplení

Na co můžete získat dotaci? Na zateplení obvodového pláště, výměna oken, modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.
Míra financování: 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky, 30 % pro velké podniky.
Kdy se bude žádat o financování: příjem žádostí aktuálně probíhá do 30. 4. 2018.

INOVACE - dotace na nákup technologií pro výrobu vlastních inovací

Na co můžete získat dotaci? Na nákup strojů a zařízení pro výrobu vlastních inovovaných produktů nebo na kterých bude použit inovovaný výrobní proces a na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.
Míra financování: 45 % pro malé společnosti, 35 % pro střední společnosti a 25 % pro velké společnosti.
Kdy se bude žádat o financování: Příjem žádostí o dotaci bude zahájen v červnu 2018

POTENCIÁL - rozšiřte své výzkumné a vývojové kapacity

Na co můžete získat dotaci? Na nákup pozemků a budov, stavební práce, nákup strojů a zařízení sloužící pro vývoj, nákup patentů, nepatentovaných know-how, software. Míra financování: 50 % z celkového rozpočtu projektu. Kdy se bude žádat o financování: od ledna 2018

APLIKACE - podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Na co můžete získat dotaci? Na mzdové náklady pracovního týmu, náklady na nástroje a materiál, smluvní výzkum a další režijní a ostatní provozní náklady výzkumu a vývoje.
Míra financování: Pro malé podniky až 70 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky až 60 % z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky až 50 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: Příjem žádostí o dotaci bude zahájen v červnu 2018.

MARKETING - vstup malých a středních podniků na zahraniční trhy

Na co můžete získat dotaci? Na pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, na dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, na marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav
Míra financování: Pro malé a střední podniky je 50 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: Od 15. 1. 2018 do 30. 4. 2018.

NEMOVITOSTI - rekonstrukce zanedbaných, zchátralých nemovitostí, které budou dále sloužit jako výrobní haly.

Na co můžete získat dotaci? Na výměnu starých technologií za nové při zachování stávající výrobní kapacity.
Míra financování: Pro malé podniky 45 % z celkového rozpočtu projektu a pro střední podniky 35 % z celkového rozpočtu projektu.
kdyy se bude žádat o financování: Příjem žádostí o dotaci je předpokládán v říjnu 2018.

TECHNOLOGIE Výzva VII - pořízení nových strojů, technologických zařízení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií

Na co můžete získat dotaci? Dlouhodobý hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci (nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu), a na dlouhodobý nehmotný majetek (náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data a databáze).
Míra financování: Pro malé podniky 45 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky je 35 % z celkového rozpočtu projektu.
Kdy se bude žádat o financování: Od 12.2.2018 do 14. 5. 2018 Pozor! Očekává se vyčerpání během prvních 14 dnů.

Pro více informací nám zavolejte na číslo 739 079 000 nebo nám napište na e-mail info@mbk.cz

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.

Hlídací pes - dostupnost školení