Vyhledávání

HACCP | mbk.cz

Petra
lis 07, 2021

NÁZEV NORMY

SYSTÉM ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS)

CHARAKTERISTIKA NORMY

Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě. Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. Systém HACCP slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů, které působí na potravinu a mohou porušit její závadnost.

KOMU JE SYSTÉM HACCP URČEN

Ať už jste restaurace, prodejce potravin, posyktujete skladovací služby, nebo máte stánek rychlého občerstvení, či prodáváte v létě zmrzlinu, musíte plnit základní požadavky správné výrobní a hygienické praxe a HACCP je jeho součástí. Všem organizacím, které chtějí nebo musí prokazovat nezávadnost potravin, funkční a účinný systém plnění požadavků a splnit obvyklý rámec na HACCP vyžadovaný národní legislativou i v rámci požadavků EU.

PŘÍNOSY CERTIFIKACE SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ:

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností).
 • prokázání plnění požadavků HACCP nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou.
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům.
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému kritických bodů třetí nezávislou stranou.
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace.
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci.
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů.
 • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.
 • zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů.
 • snadnější získání státních zakázek.
 • kompatibilita systému kritických bodů s praxí v zemích EU.

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.

Hlídací pes - dostupnost školení