Vyhledávání

ISO 2000 - IT - management služeb | mbk.cz

Petra
říj 11, 2021

NÁZEV NORMY

ČSN ISO/IEC 20000 -1 Informační technologie - Management služeb – část 1: Specifikace ČSN ISO/IEC 20000 -2 Informační technologie - Management služeb – část 2: Soubor postupů

CHARAKTERISTIKA NORMY

Norma ISO/IEC 20000 vydaná řeší systém managementu IT služeb procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování kvality procesů a produktů a služeb, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti a procesy, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti. ISO/IEC 20000, které vzešlo ze standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL). Je více zaměřena na service management v celém procesním uspořádání od návrhu, přes tranfer, dodávky, podporu a help desk až po SLA. Norma ISO/IEC 20000:2018 se opírá o 20 hlavních procesů (v původní ISO 2000 z 2011 jich bylo 14) a liší se i požadavky na dokumentaci a její rozsah. Koncept normy je v souladu s normou ISO 27001.

KOMU JE NORMA ISO/IEC 20000 URČENA

Systém managementu IT služeb dle požadavků normy ISO/IEC 20000 je určen organizacím, které vyhlašují výběrová řízení v oblasti IT služeb vyžadují shodný přístup od dodavatelů IT služeb, potřebují prokázat schopnost poskytovat služby požadované zákazníky, usilují o zlepšování v oblasti IT služeb, případně chtějí zajistit minimalizací výpadků se zvýšením kvality IT podpory.

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

  • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti.
  • Zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb.
  • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti s IT službami.
  • Jasné definování všech procesů v organizaci.
  • Zvýšení hodnoty organizace.
  • Zlepšení image organizace.
  • Aplikace principu neustálého zlepšování.
  • Zvýšená ochrana dat a informací.

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.

Hlídací pes - dostupnost školení