Vyhledávání

ISO 45001 SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P... | mbk.cz

Petra
lis 10, 2021

NÁZEV NORMY

ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - specifikace. (dříve OHSAS 18001)

CHARAKTERISTIKA NORMY

ISO 45001 je mezinárodně uznávaná ISO norma pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Byla vyvinuta v reakci na naléhavý požadavek organizací, podle které by jejich systémy managementu BOZP mohly být posuzovány a certifikovány. Základním principem proaktivní přístup k BOZP a PO, identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců i ostatních pracovníků, včetně dodavatelů. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001 a aby usnadňovala integraci všech těchto tří systémů v jeden plně funkční celek.

KOMU JE NORMA ISO 45001 URČENA

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen všem typům organizací, které mají v úmyslu zaměřit svou pozornost na zdraví svých zaměstnanců. Efektivně zavedený systém pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika všech zainteresovaných stran, jejichž aktivity jsou spojeny s činností organizace. Naplnění požadavků normy zajišťuje i plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a může celkově zvýšit produktivitu práce z hlediska prevence vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Systém řízení a jeho správné nastavení je preventivní krok, a nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy. Zavádění systému BOZP a PO zpočátku vyvolává náklady a může být časově náročné, zejména ve velkých firmách. Ve střednědobém horizontu by měl užitek ze zavedeného, funkčního a efektivního sysétmu řízení BOZP a PO převyšovat počáteční náročnost, a to zejména z důvodu bezpečnosti zaměsntnanců - protože cenu lidského života nejde vyčíslit. Výhodou zavedení a certifikace je především:

  • Prokázání plnění legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Zlepšení image organizace.
  • Systematická minimalizace rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace.
  • Omezení výskytu úrazů, nemocí z povolání a pracovních úrazů.
  • Možné snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti.
  • Zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy.
  • Změna vnímání bezpečnosti zaměstnanci, osobní odpovědnost každého
  • Úspory na případných pokutách.

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.

Hlídací pes - dostupnost školení