Vyhledávání

INTERNÍ AUDITOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ISO 9001 + 14001 | mbk.cz

Lama
led 30, 2018

Školení interního auditora, kde jsou zahrnuty hned tři normy? A komu je školení interních auditorů vůbec určeno? Školení interních auditorů je určeno organizacím i všem jednotlivcům, kteří chtějí auditovat integrovaný systém řízení (ISO 9001+ ISO 14001). Zavedením systému vzniká povinnost auditování a znalost požadavků příslušné auditované normy. Na školení se dozvíte zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 a jejich společné požadavky a terminologie, dozvíte se, jaká jsou problémová místa systému a náhled na ně z pozice auditora, probereme s vámi podrobně normu ČSN EN ISO 19011 a dále také směrnice pro auditování systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu, zaměřeno na metodiky auditování v praxi.

A co jednotlivá norma řeší?

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2016 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka.

Základním záměrem normy ČSN EN ISO 14001 je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.).

A poslední ČSN EN ISO 19011 je mezinárodní norma Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Norma popisuje způsob a postupy auditování a také požadavky na odbornou způsobilost auditorů.

Zajímá váš školení? Podívejte se na naši nabídku termínu, a přijďte se s námi naučit auditovat!

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.

Hlídací pes - dotupnost školení