Důvěřuj, ale prověřuj!

 

"Bezpečnost práce? O tu se u nás stará bezpečák!"
Souhlasíte? 
Pokud ano, pak pro vás máme špatnou zprávu, protože to nemusí být pravda a toto přesvědčení by vám mohlo způsobit nejednu bezesnou noc! Proč?

Odpovědnost za zajištění BOZP totiž neleží na odborně způsobilé osobě v prevenci rizik neboli bezpečákovi, ale na vedoucích zaměstnancích, jak stanovuje odst. (2), § 101, Zákoníku práce

“Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.”

Pokud jste tedy vedoucí pracovník, a tím se stáváte, byť máte jen jednoho jediného podřízeného pracovníka, nemůžete se své odpovědnosti jen tak zbavit.
Ani uzavření smlouvy na zajištění BOZP s externí firmou, která vám bude garantovat „převzetí plné odpovědnostiʺ vás odpovědnosti nezbavuje. Zákoník práce to prostě nedovoluje a soudně stíhaní můžete být vy!
Dovolíme si vás vyvést z omylu ještě jednou, a to, pokud si myslíte, že inspektor práce se vám před kontrolou vždy ohlásí několik dní dopředu. To samozřejmě může, ale stejně tak vám může svou pondělní návštěvu ohlásit v pátek odpoledne nebo může přijít úplně bez ohlášení, zvláště v případě, pokud se u vás stal pracovní úraz. V tom případě se může kontrola objevit opravdu brzy a na vytvoření bezpečného prostředí a všech dokumentů k tomu pak prostě není čas.
Proto je důležité být si jistý, že vám váš bezpečák, ať už interní či externí, kryje záda. Tedy že dělá opravdu vše, co má. Jak si to, ale zkontrolovat, když legislativních požadavků pro BOZP jsou desítky a běžný vedoucí zaměstnanec nemá čas na to, aby je všechny studoval?

Přijďte na naše školení nebo využijte našich osobních konzultací. My vám poradíme, na co si dát pozor a jak si prověřit, že váš bezpečák plní všechno, co má a pomůžeme vám odstranit případné nedostatky, ať můžete v klidu spát.

Na trhu se pohybujeme již 28.rokem a díky našim zkušenostem známe nejčastější chyby, kterých se společnosti v oblasti BOZP dopouštějí. Navíc vám řekneme, co vám hrozí v případě, že se tyto nedostatky odhalí během kontroly dozorového orgánu anebo v té horší variantě při vyšetřování pracovního úrazu.
 

Přihlaste se na školení PROVĚŘTE SI BEZPEČÁKA

18.10.2019 • Tým MBK Consulting, s.r.o.